הורי בית ספר הדמוקרטי, מפגינים יכולת משחק בסרט הורים לבוגרי י"ב - מחזור י"ד 2017. רעיון מקורי - רותי רוזן. צילום - אמילי סולוז'ון