מה זה מעבר לקול ? "מעבר לקול" הוא הרכב שירה משלב, בו שרים 21 זמרים וזמרות מהאוכלוסייה המיוחדת והאוכלוסייה הרחבה כאחד. צפו: