חברת מועצת העיר, רויטל לן כהן           ראש העירייה יהודה בן-חמו (צילום: יוגב עמרני)

האם סופו של ראש העירייה הנבצר יהודה בן חמו, יגיע דווקא ממועצת העיר, ולא מהפרקליטות?
 למיינט כפר סבא נודע כי מתחילת השבוע מקדמת חברת המועצה, רויטל לן כהן חברת קואליציה את הדחתו של בן חמו מראשות העיר באופן – סופי.

 החוק להדחת ראשי ערים מכהנים קובע: כחמישים אחוזים מכלל חברי המועצה בעיר חייבים לחתום על כינוס ישיבה הדחה מיוחדת. עוד קובע החוק, כי לישיבת הדחה זו יוזמן ראש העירייה, כדי להשמיע את טיעוניו בפני חברי המועצה, אזי נדרש רוב אבסולוטי של שלושת רבעי חברי המועצה' כדי לפסול אותו מכהונה.

במקרה של כפר סבא,אם מדובר בגיוס של עשרה חברי מועצה לכינוס הישיבה, ורוב של 15 חברי מועצה שיצביעו על הדחתו.
 נכון לשעה זו גייסה חברת המועצה תשעה חברים: לן כהן, יהודה יוגד, יובל לוי, ד"ר ענת קלומל, אורן כהן, עילאי הרסגור הנדין, פליאה קטנר, עמרם ואתי הדנה כאשר עוד ארבעה חברי מועצת עיר "מתנדנדים" עו"ד איתן צנעני, אמיר קולמן וממה שיינפין.

"למרות שכרגע נראה שאין סיכוי רב ליוזמה של לן כהן להדיח את בן חמו, אומר למיינט כפר סבא חבר מועצה השייך דווקא למחנה המתנגד להדחה שמעדיף לוותר בעילום שם.
הוא מוסיף: "שכן לגייס 15 חברים מתוך 19 נראה כרגע לא ריאלי, אנחנו כבר יודעים ממקומות קודמים שברגע שמושג כינוס ישיבה מעין זו יתקיים ייוצר כדור שלג מתגלגל ואחרים מצטרפים ליוזמה, ואז סופו של יהודה בן חמו בראשות העירייה יגיע".

נניח וחברי מועצת העיר המתנדנדים יחתמו לקיום הישיבה, אתה רואה עוד חברי מועצה מצטרפים בהצבעה להדיחו?
"
כן. ולן כהן וחברי מועצה אחרים יודעים את זה."

מי למשל?
"אני. נגד, דווקא חברי המועצה המתנדנדים מנסים לשכנע את חברת המועצה לן כהן, לזנוח את יוזמת הדחה".

ומה באשר לכהונתו של בן חמו?
"אין ספק שכהונתו של ראש העירייה, יהודה בן חמו הסתיימה" (נמסר לנו לציטוט ולא לייחוס), גם פוליטית, וללא ספק מוסרית, אנו מאוד מבינים לליבה של חברת המועצה לן כהן, כי גם אנו שותפים לתחושה קשה זו שבה עננת פלילים מלווה אותנו מזה שנה ומפריעה לתפקוד התקין של העירייה."

יחד עם זאת, יש את הרצוי והמצוי, וכרגע אנחנו לא רואים שום היתכנות מצד חברי מועצה להדיח את ראש העירייה, ולכן אנו מבקשים ממנה לחדול מיוזמה זו, ולהתמקד בדרכים נוספות שיגיעו גם הם לאותה מטרה".

חברת מועצת העיר לן כהן מסרה: " אני אכן מקדמת יוזמה, מטעמים מובנים, להדחת ראש העירייה יהודה בן חמו. מעבר לכך אני לא מתייחסת לכל ההשערות לגבי סיכוייה של יוזמה זו ומותירה אותה למצפונם של חברי המועצה".

את יכולה להגיד לנו אם השגת עשר חתימות?
"אמרתי שוב, לא עוסקת בהשערות, אומדנים וסיכויים".

ובכל זאת?
"אומר רק שהניתוח שאתם מעלים בכתבה, מדויק".