ד"ר אמיר גבע בו חמו ועו"ד יובל לוי

יוזמת חברי המועצה להדיח את ראש העירייה הנבצר, יהודה בן חמו, מראשות העירייה ומראשות החברה הכלכלית, כפי שפרסמנו לראשונה במיינט כפר סבא (לכתבה המלאה לחצו כאן) מוציאה את ד"ר אמיר גבע, חבר המועצה מסיעת מעו"ף משלוותו.

לדבריו, מדובר בהחלטות שגויות שנועדו לפגוע ולהעניש אדם שחפותו עומדת לו: "אני מתנגד באופן עקרוני לפעולתו של טריבונל שלכאורה, תולה אנשים בכיכר העיר כמו בימי המהפכה הצרפתית, או לחילופין, עורף את ראשם של אנשים  במדבר – כמו דאעש – ללא הכרעה של משפט הוגן ואני דוגל בחזקת החפות. שטיימינג זו הקללה הגדולה ביותר של המאה ה 21".

גבע, כמי שהוביל את ההסכמות האחרונות עם חברי המועצה המובילות לאישור התקציב מתנגד גם לכינוס המועצה בדבר החלפת בן חמו בחברה הכלכלית. גבע: "אני מבקש לשטוח את בקשתי בפני  7 חברי המועצה הנכבדים אשר ביקשו לכנס את הישיבה שלא מן המניין לעכב את בקשתם לפחות עד אישורו של תקציב העירייה לשנת 2018 , המונח על שולחן ועדת הכספים ומועצת העיר לקראת הכרעה. הנושא שהחברים מעלים, נראה לי על פניו לא דחוף במיוחד, הן בשל העובדה כי על פי החוק, כפי שהבנתי משגת, ברשות שבה פועלים פחות מ 3 תאגידים עירוניים, ראש הרשות – ישמש כיו"ר התאגיד/ים.

כמו כן, בכפר סבא נוהגים מזה עשרות שנים למנות מ"מ יו"ר קבוע ליו"ר הדירקטוריון בחברה הכלכלית אשר מוסמך להנהיג בפועל את עבודת הדירקטוריון וכיום, ממלא את התפקיד הזה – סגן ומ"מ ראש העירייה, כך שעבודת הדירקטוריון מתנהלת כהלכה ולא ברורה לי הדחיפות המיוחדת של כינוס ישיבה מיוחדת להדחתו של ראש העיר מכהונתו, פרט אולי לכוונה לכאורה לגרום לו ל שיימינג'. אבקש מהחברים לשקול עמדתם מחדש ולפעול בהתאם".

גבע מצטרף לדבריו של עו"ד יובל לוי, יו"ר האופוזיציה, שביקש לפני כינוס הישיבה את חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה, אלון בן זקן בנושא.