צילום: עיריית כפר סבא

מנהלי העירייה: אורלי פרומן מנהלת אגף החינוך ויאיר משיח  מנהל החברה לתרבות ופנאי שלחו מכתב לחברי הנהגת ההורים העירונית ובו טענות על פרסומים מגמתיים של חברי הנהגת ההורים העירונית. במכתב נכתב כי,  "נושא זה מקומם במיוחד לאור העובדה שכלל הגורמים המקצועיים בעירייה, באגף החינוך ובחברה לתרבות ופנאי עובדים עמכם בשיתוף פעולה מלא ובשקיפות, תוך עדכון שוטף בנושאים שעל סדר היום כמו גם היענות "כן" לדרישות רבות שהעליתם".

מהמכתב עולה כי העירייה נעתרה לבקשות ועד ההורים במספר רב של נושאים וביניהם- מציאת פתרון להחזר יום ה- 29 במרץ, קיום פיילוט גני היול"א הכולל ליווי פדגוגי ותכנית העשרה מקיפה, הסדרת נושא היעדרות הסייעות ולמצוקת כוח האדם בקרב אנשי הצוות, לקיום בית הספר של החגים, לקיום קייטנת חופשת הקיץ במתכונת של השנים האחרונות ועוד.

הפיילוט הוגדר כמוצלח הן על ידי גורמים מקצועיים אובייקטיבים, הן על ידי הצוותים החינוכיים והן על ידי הורים רבים. יש לציין כי אחת מההצלחות הבולטות בפיילוט היא מציאת פתרון להיעדרות הסייעות ולמצוקת כוח האדם בקרב אנשי הצוות, נושא שהשפיע על תפקודי הגנים והרצף החינוכי בגני הילדים. יתרה מזאת, עם הכניסה לפיילוט נקבעו שעות חפיפה מסודרות בין צוותי הבוקר לצוותי הצהריים, ובהן נמצאות בגן ארבע נשות חינוך.

בנוסף, בפיילוט היה ליווי פדגוגי של אנשי מקצוע מתחום החינוך ותכנית לימודים עשירה, חווייתית ומגוונת לה זוכים הילדים המשתתפים בגני הפעימה הראשונה (פיילוט). לרבות, תכנית העשרה מוסיקלית הכוללת קונצרטים בגן ובהיכל התרבות.

בנוגע לתכנית קייטנת "בית הספר של החגים" אותה עיריית כפר סבא בחרה ליישם במטרה להיטיב עם ההורים. זאת בניגוד לרשויות אחרות שבחרו שלא להיכנס לתכנית לנוכח זמן ההתארגנות הקצר שנדרש ולנוכח חוסר כוח האדם בשבוע שלפני החג, וההשתלבות בה אינה מובנת מאליה. על כך, מעידים נתוני הרישום הגבוהים לקייטנה בה ישתתפו אלפי ילדים אשר ייהנו מפעילות עשירה וחווייתית כבר בחופשת הפסח הקרובה, מתוכם כ- 3,800 רק בגני הילדים.

כמו כן,  בחודש יולי תתקיים הקייטנה במתכונת מלאה. בעקבות לקחי הפיילוט שנבחן לאורך השנה ובהתאם למחויבות החוקית של העירייה והחברה לתרבות ופנאי לאפשר לעובדיה חופשה וזמן התארגנות לשנת הלימודים הבאה, הוחלט כי קייטנות אוגוסט יפעלו במתכונת הנהוגה בשנים הקודמות. בימים אלה ובהמשך לשיחות עם ועד ההורים, פרסמה העירייה "קול קורא" הן לגננות והן למפעילים פרטיים להפעלת הקייטנות בחודש אוגוסט.

בסיום המכתב כתבו השניים כי, "עיריית כפר סבא, אגף החינוך והחברה לתרבות ופנאי, נמצאים עמכם בקשר רציף ועל כן הפנייה לאמצעי התקשורת וההתלהמות הינם מיותרים ופוגעים בשיתוף הפעולה בינינו ובאמון ההדדי בעיקר לנוכח העובדה שלכולנו מטרה אחת והיא טובת ילדינו. אנו קוראים לכם להמשיך לקיים את הדו שיח בינינו בצורה מכבדת ומכובדת".

תגובת יו״ר ועד הגנים ערן ורנר ואורה דוד מרגלית: "מצוקת ההורים נובעת מהפער העצום בין כמות ימי החופשות של הילדים לאלו של ההורים. זהו נושא כאוב ובעייתי שעולה כל הזמן לכותרות. כבר בתחילת שנה שעברה שמנו את הטיפול בנושא הקייטנות כאחד היעדים המרכזיים של ועד ההורים, ולאחר שיח ממושך עם העיריה הוחלט על מתן מענה לקייטנות נוספות בחודש אוגוסט, אשר יופעלו על ידי אותם הצוותים שגייסה החברה לתרבות לשמש כצוותי צהריים של הגנים. לצערנו, חזרה בה העיריה מהסיכומים שהושגו ושפורסמו להורים בעניין, והודיעו לנו שאין בכוונתה להפעיל את קייטנות בחודש אוגוסט.
לגופו של עניין, את ההורים מעניין לראות האם העיריה תקיים את התחייבותה להפעלת קייטנות אוגוסט בכל גני הפיילוט או לאו.
לעניין תגובת העיריה, אשר מוצגת כמכתב להנהגת ההורים, הרי שמכתב זה כלל לא נשלח להנהגת ההורים ומצא את דרכו אלינו רק דרך כתבי העיתונות. הדברים הכתובים בו לא רק שאינם נכונים ורלבנטיים לגנים, אלא אף לא מתייחסים לגופן של הטענות שהועלו על ידי ועד הורי הגנים.
מותר שיהיו אי הסכמות בין העיריה לוועד ההורים, הן לא צריכות להתנהל דרך העיתונות. אנחנו לא נייפה אותן, אך נמשיך לחתור לקיום שיח ענייני, מכבד וישיר עם העיריה".