מבני הנוער מתנדבים (צילום: עופר מור שקד)

מדובר על פרויקט ראשון מסוגו שהתקיים כפיילוט ארצי בו השתתפה עיריית כפר סבא ואפשרה התבוננות חיצונית בדרכי ניהול ההתנדבות. כמו כן, לקחה חלק בבניית הקריטריונים לקבלת התו וזאת באמצעות הערות שניתנו בחשיבה וביצירה של התו.

מיזם ההתנדבות הישראלי מקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת טווח, במטרה להעלות את המודעות, האיכות והיקף ההתנדבות וההשתתפות החברתית בישראל, באמצעות חיזוק ופיתוח תשתיות התנדבות ברות קיימא.

התו המדובר נועד במטרה לקדם ניהול התנדבות אפקטיבי שיוכל לקדם בצורה הטובה את מטרות הארגון והמתנדבים.

אופירה מור מזרחי (צילום: רמי זרניגר)

במכתב שהעביר ארגון מידות, ג'וינט ישראל אשלים ומיזם ההתנדבות, נכתב כי "אנו שמחים להודיע כי עמדתם בציון הרף לקבלת תו האיכות לניהול התנדבות וכי תהיו לאחד מהארגונים הראשונים שיחזיקו בתו איכות זה.

תו האיכות לניהול התנדבות מבטא כי המחויבות הארגונית, התהליכים הניהוליים והשגרות המקצועיות בארגון משקפות מחויבות לנושא ההתנדבות ונעשים באופן איכותי ומקצועי".

העיר כפר סבא מתגאה בנתון גבוה של 24,000 תושבים מתנדבים, ו- 80% מבני הנוער מתנדבים. בשנים האחרונות, התפתחו מודלים של מתנדבים בחירום; הוקמו יחידות שונות, פותחו אפיקי התנדבות חדשים לנוער, צעירים ובוגרים, זאת בשיתוף מועצת ארגוני המתנדבים , עמותות ובתי הספר השונים בעיר.

כמו כן, השנה לראשונה התחיל מודל ההתנדבות השש שנתי, שמאפשר לבני נוער מכיתות ז' ועד י"ב להתנדב. הוכנסה אפליקציה ייחודית לניהול התנדבות הנוער בעיר, המאפשרת לכל נער ונערה לבחור את מקום ההתנדבות ולעקוב אחרי העשייה לאורך השנה.

אופירה מור מזרחי, מנהלת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות, "צוות המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות פועל שנים רבות למקצוע התחום, ליצירת אפיקי התנדבות והנגשת כלל מקומות ההתנדבות לתושבי העיר, כל זאת בשיתוף מועצת ארגוני המתנדבים. אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה, לצוות העובדים, ליו"ר ארגוני המתנדבים לדורותיהם ולכל מתנדבי העיר. ההתנדבות תורמת ללכידות הקהילה בעיר".

צלם: רמי זרינגר (צלם: רמי זרינגר)

צביקה צרפתי, ראש העיר, "התרגשתי מאוד לשמוע כי המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות קיבלה תו איכות לניהול ההתנדבות בישראל. תו זה מזכה את עיריית כפר-סבא לעמוד בראש הארגונים הראשונים שיחזיקו בתו איכות זה ולהוות מודל ודוגמא לערים וארגונים העוסקים בתחום ההתנדבות והנתינה בקהילה. התרבות ההתנדבותית שמתקיימת בעירנו היא פרי שיתופי הפעולה בין ארגוני המתנדבים עם המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות, ממשקי העבודה הענפים עם הארגונים, מועצת ארגוני המתנדבים וכלל המתנדבים בעיר, תוך מתן דגש על ראיית כלל הצרכים בעיר".