קורס ייחודי הועבר לתלמידי מגמת המשפט בתיכון גלילי. הקורס שהועבר על ידי עו"ד יואב ללום, מרצה למשפט חוקתי, ביקש לפתוח לתלמידים צוהר דרכו את היקף הנושאים שהמשפט החוקתי נוגע בהם, לרבות הנושאים הנמצאים בכותרות העיתונים מדי יום.

בזכות הקורס התלמידים רכשו כלים שיאפשרו להם להבין ולבחון את עניינים אלו בעיניים משפטיות.  הקורס אף העניק לתלמידים נקודות זכות במרכז האקדמי והם אף קיבלו תעודת סיום של הקורס.

התלמידים לאחר סיום הקורס | צילום: באדיבות 'שערי מדע ומשפט'

הקורס נוצר במסגרת שיתוף הפעולה בין תיכון גלילי, בהובלת עו"ד אפרת לב, לבין המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

עו"ד יואב ללום, מרצה הקורס: "מדובר ביוזמה חשובה ומצוינת עבור החברה הצעירים שכעת, כושר ההבנה, האבחנה והביקורתיות שלהם חד יותר, והקורס עצמו מקדם אותם צעד לפני כולם בנתיב ללימודי משפט".