בני נוער רבים מעבירים את זמנם הפנוי ברכיבה על אופניים, במיוחד בחודשי הקיץ כאשר שעות האור והפנאי הן מרובות ומזג האוויר מאפשר זאת. מתצפית חדשה שביצעה עמותת אור ירוק מתברר כי רובם לא מכירים את חוקי התנועה החלים עליהם בזמן הרכיבה ובשל כך מסכנים את עצמם ואת יתר משתמשי הדרך.

צילום: אור ירוק

לאחרונה יצאו מתנדבי עמותת אור ירוק ביניהם חברי קבוצות הנוער לכבוד שניאור חשין בשיתוף מתנדבי תכנית פר"ח, לבחון האם רוכבי האופניים הרגילים בישראל רוכבים בצורה מסוכנת ובניגוד לחוק. המתנדבים ערכו את התצפיות בכמאה רשויות ונצפו במהלכן כ- 2,800 רוכבים.

הפרמטרים שנבדקו:

  • האם הרוכבים חבשו קסדה
  • האם הרוכבים רכבו על המדרכה בניגוד לחוק
  • האם הרוכבים צייתו לרמזורים ולתמרורים
  • האם הרוכבים הרכיבו אדם נוסף
  • האם הרוכבים היו בהיסח דעת – רכבו עם הטלפון הנייד ביד או עם אוזניות

בין המקומות בהם נעשתה התצפית גם כפר סבא: 

·         63% מהרוכבים לא חבשו קסדה

·         9% מהרוכבים רכבו על המדרכה

·         7% מהרוכבים הרכיבו נוסע נוסף

·         46% לא צייתו לרמזורים ולתמרורים

·         11% רכבו בהיסח דעת (עם הטלפון הנייד ביד, או עם אוזניה).