מדוע לא מפרסם ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, את יומניו לציבור, זה שלושה חודשים, על אף ההצהרה כי יעלה אותם בתדירות חודשית?

רפי סער | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

פרסום יומני הפגישות של בכירי הציבור הוא צעד שעליו התחייבו ראשי עיריות רבים במהלך תקופת הבחירות, כהיענות לקריאה של ארגון "שקוף". סער גם הוא נתן את התחייבותו, ופירסם אותה יומיים לפני סבב הבחירות השני, בעמוד הפייסבוק שלו. במועצת העיר בחודש מרץ האחרון, כחודש לאחר שהוקמה הקואליציה העירונית, קיבלה המועצה את הצעתו של צביקה צרפתי, שעל-פיה יפורסמו יומניהם של ראש העירייה, של סגניו בשכר ושל מהנדסת העירייה.

בחודש יוני, ולטענת גורמים בעירייה, לאחר ש"נוקה המידע האישי על תושבים", הועלו יומניו של ראש העירייה החל מינואר באופן רטרואקטיבי. לאחר שהמשיכו להתפרסם בחודשים יוני, יולי ואוגוסט — מסיבה כלשהי, פרסום היומנים נפסק. בישיבת המועצה בחודש אוגוסט, לאחר שסגן ראש העירייה, עילאי הרסגור-הנדין, אמר כי הוא מעלה את יומניו באופן רבעוני, התבטא סער בנושא, ואמר: "אני מפרסם מדי חודש. אני רק רוצה שתדעו שזאת טרחה. זה בסדר, זאת שקיפות, אבל זאת עבודה לעשות את זה פעם בחודש".

כאמור, מאז אוגוסט לא פורסמו היומנים של סער. "נראה שהשקיפות היא ממש לא בראש מעייניו של ראש העירייה, שהתעכב חודשים רבים מאז שנבחר ועד שפירסם את יומניו", אומר הפעיל החברתי, ערן ורנר. "היה צורך בהחלטת מועצת עיר ובהפעלת לחצים מצד ארגון שקוף ומצד בוחריו, כדי לגרום לו לעשות את מה שהבטיח מתחילה".

מהעירייה נמסר: "העירייה חרתה על דגלה את נושא השקיפות, תוך מדיניות ברורה של ראש העירייה לתת מידע רחב ומעמיק ככל האפשר על אודות פעולות ותהליכים המתקיימים. ראש העירייה רפי סער היה מחלוצי ראשי הערים שחשפו את יומניהם בפני הציבור מדי חודש. לאחר בחינת הפרטים ותוך שמירה על צנעת הפרט, ומשנעשה שימוש במידע שלא לצורך, הוחלט בעצה אחת עם הייעוץ המשפטי של העירייה כי היומנים יפורסמו אחת לרבעון, ובתדירות הנדרשת, למתן מידע אפקטיבי לתושבים".