משרד התחבורה נענה לבקשת העירייה להרחיב את תדירות קו 148 מכפר סבא לתל אביב ובחזרה גם בימי שישי ומוצ"ש. 

צילום: תומר פדר, מטרופולין

בהתאם לכך, בימי שישי יתווספו 3 נסיעות לקו 148 מכפר סבא לתל אביב ועוד 4 נסיעות במוצאי שבת. בנוסף, בימי שישי יתווספו עוד 2 נסיעות מתל אביב לכפר סבא ועוד 5 נסיעות במוצאי שבת.

הנסיעות החדשות שיתווספו לקו 148 בימי שישי מכפר סבא לתל אביב יהיו בין השעות 8:00-10:00, ובין השעות 18:00-21:30 במוצאי שבת.

הנסיעות החדשות שיתווספו בימי שישי מתל אביב לכפר סבא יהיו בין השעות 14:00-15:00, ובין השעות 19:30-24:00 במוצאי שבת.

חשוב להדגיש, כי בימים אלו בוחן משרד התחבורה גם את בקשת העירייה להוסיף נסיעות לגבי קו 149.