טופס תשלום ארנונה. צילום: הרצל יוסף

  

מועצת עיריית כפר סבא החליטה בישיבה שהתקיימה השבוע לא להעלות את שיעור הארנונה לתושבים. מדובר על בשורה של ממש שכן בערים רבות בישראל הועלה שיעור הארנונה באופן משמעותי. עם זאת, אושר עדכון אוטומטי בלבד של גובה הארנונה בשיעור של 0.32%. אישור זה מיטיב עם התושבים משום שהוא אינו מייקר את תשלום הארנונה לשנת הכספים 2019.

בימים אלה נמצאת עיריית כפר סבא בשיאם של דיוני התקציב העירוני לשנת 2019, שלאחר מכן יעלה לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר. טיוטת התקציב נידונה בימים אלו תוך התמודדות עם כלל האתגרים והמשימות הרבות העומדות לפתחה של העירייה. גיבוש תקציב הינו מלאכה מורכבת המחייבת אחריות רבה, בחינה לעומק של הנתונים ותכנון קפדני. וזאת במטרה להביא לתקציב איכותי ומיטבי.

ראש העירייה, רפי סער: "עיריית כפר סבא פועלת כעת בגובה התקציב של שנת 2018, ומדובר במשימה של ממש. בפנינו ניצבים אתגרים רבים ומשמעותיים ויעדים רבים לביצוע, שבהם אנו דנים כעת בכובד ראש על מנת להביא לתקציב מיטבי לתושבים ולעיר.

"למרות זאת ולמרות האתגרים התקציביים, החלטתי שלא להעלות את הארנונה לשנת הכספים הנוכחית ואני מברך על החלטת המועצה לאשר זאת. עיריית כפר סבא בראשותי תמשיך לפעול בנחישות למען התושבים ולרווחתם".