משתתפי התוכנית שפועלת לצמצום ההשפעה על שינויי האקלים במזרח התיכון. צילום: מיכל קרן

עיריית כפר סבא נבחרה להשתתף בתוכנית Clima Mad לקידום פעולות אקטיביות לצמצום ההשפעה על שינויי האקלים במזרח התיכון. התוכנית פועלת מטעם האיחוד האירופי, בשיתוף משרד האנרגיה, משרד החוץ, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה וכן השלטון המקומי.

המפגש הפותח של התוכנית התקיים השבוע בשגרירות האיחוד האירופי במעמד השגריר, עמנואל ז'ופרה ובהשתתפות נציגי השותפים.

הכנרת | צילום: אפי שריר

יצוין, כי ישראל מובילה את הנושא באזור המזרח התיכון וזאת על מנת להשפיע על שאר מדינות העולם. במסגרת התוכנית יתקיימו מפגשים שמטרתם עיצוב מדיניות ממשלתית בנושאי אקלים, קיימות וחדשנות, כאשר באמצעות שיתוף הרשויות המקומיות בפרויקט, ייווצר קשר ישיר לתושבים לשם תכנון פעולות וביצוען. המודל שעתיד להיות מפותח במסגרת התוכנית יוטמע בקרב כלל הרשויות בארץ.