בימים אלו יוצאת עיריית כפר סבא, באמצעות מחלקת גנים ונוף באגף חזות העיר, לעבודות הרחבת גינת הכלבים הקיימת בפארק 80 שבמערב העיר.

גינת הכלבים בפארק 80. צילום: עיריית כפר סבא

במסגרת הרחבת הגינה, לרווחת כל בעלות ובעלי הכלבים באזור ובעיר בכלל, החלו בימים האחרונים עבודות לחישוף הקרקע.

גינת הכלבים בפארק 80 היא אחת מ-12 גינות כלבים הפזורות ברחבי העיר כולה, ממערב למזרח, מצפון לדרום.

במסגרת פרויקט הרחבת גינת הכלבים בפארק 80, יוכפל שטח גינת הכלבים ובהמשך, טרם התקנת מתקניה הפנימיים של הגינה, ייערך שיתף ציבור עם בעלות ובעלי הכלבים באזור. זאת במטרה לאפשר לתושבות ולתושבים להציע רעיונות למתקנים אשר יוצבו בשטח הגינה וישמשו הן את ההולכים על ארבע והן את בעליהם.