עם כניסתה של כפר סבא ל-15 הערים הגדולות בישראל (מעל מאה אלף) היא כבר התמקמה בצמרת הערים הגדולות עם נתון מפתיע: העיר הגדולה בעלת ההכנסה הגדולה בישראל נטו למשק בית. 

צילום: עיריית כפר סבא

משקי הבית פר-משפחה מובילה עם הכנסה כספית ממוצעת נטו של 21,132 שקל בחודש בשנת 2018. ראשון לציון, שהיתה בשנים האחרונות במקום הראשון ירדה למקום השלישי.

כפר סבא מובילה גם בהכנסות ברוטו מכל מקורות ההכנסה (עבודה, פנסיה, הון, תמיכות וקצבאות) עם הכנסה ממוצעת של 27,104 שקל בחודש והכנסה חציונית של 23,416 שקל בחודש.

למרות זאת, כפר סבא גם מובילה יחד עם תל אביב בהוצאה הכוללת לתצרוכת עם 18,865 שקל ו-18,844 שקל, בהתאמה. נתון זה שכולל שירותי דיור בבעלות (ההוצאה על שכר דירה) וכן מזון, דיור, אחזקת הדירה ומשק הבית, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, בריאות, חינוך, תרבות ובידור, תחבורה ותקשורת ומוצרים ושירותים אחרים.