מחר (ג', בין השעות 22:00-13:00) יתקיים הסיבוב השני בבחירות לראשות העירייה, בין יוסי סדבון ורפי סער. כתוצאה יסגרו מוסדות החינוך הבאים, בהן יוצבו קלפיות, כבר בשעה 12:40:

חטיבות אלון, שז"ר, שרת, בר לב, ממ"ד אולפנית הראל, תורה ומדע ע"ש זבולון המר, מפתן, אורט שמיר ותיכון גלילי.

הלימודים יסתיימו ב-12:40. צילום: shutterstock

גני הילדים ובתי הספר היסודיים יפעלו כסדרם במתכונת הרגילה. הצהרונים יפעלו כרגיל, כאשר במספר צהרונים ישתנה מיקום הפעילות על מנת ליצור הפרדה בין הצהרונים לבין הקלפיות (הודעה מסודרת תשלח להורי הילדים בצהרונים אלו).

כמו כן, הקלפיות עצמן יוצבו בדיוק באותו המיקום בהן הוצבו בסיבוב הראשון למעט שינוי אחד. הקלפיות שהיו בבית הספר לחינוך מיוחד "גוונים" ברחוב תל חי 68 (קלפיות שמספרן 8.0, 50.0, 78.0, 98.0, 107.0) מוקמו מחדש בבית הספר "תורה ומדע" ברחוב תל חי 87. בבית הספר "גוונים" יוצב סדרן מיוחד שיסייע לציבור הבאים להגיע למיקום הקלפי החדש.