"אור השמש מחטא את הכול" (השופט האמריקני לואיס ברנדיס). 

כמה מכם הרגישו בשנים האחרונות שחשבון המים שלכם יקר יותר? סביר להניח שגם אם אינכם נמנים על חדי העין שבאוכלוסיה, הרגשתם את זה. אלו שכן ביררו נענו בתשובות עקיפות, כמו "החלטת הממשלה לפצל את האגודה הכוללת גם תאגיד ביוב היא זו שייקרה את התעריף", או, "ההחלטה להוסיף מע"מ המחוייבת על פי חוק" וכהנה וכהנה. אך השבוע, במסגרת דרישה לגילוי הפרוטוקולים של מפעל המים, נחשף כי בזמן מסויים (התאריך לא בדיוק ידוע גם לבכירי הנהלת מפעל המים) הפסיק מפעל המים לסבסד את תעריף חשבון המים של כולנו מהעודפים שהצטברו באגודה, והחל להשית עלינו את מלוא התעריף. 

מפעל המים. צילום: וינשטיין ועדיה אדריכלים

כולנו חברים

רקע: בניגוד לשאר הרשויות המקומיות בישראל מפעל המים בכפר סבא הוא אגודה שיתופית ואינו תאגיד. המשמעות: כל תושב כפר סבא שיש לו שעון מים (כלומר רכש דירה בעיר) הוא חבר באגודה ובעל מניות בה. מדובר בהחלטה היסטורית עוד בטרם קום המדינה שטרם שונתה. לפני כעשרים שנה הוחלט כי חברי מועצת העיר הם למעשה המייצגים של תושבי העיר גם במפעל המים, והם בוחרים את הוועד המנהל ואסיפת המורשים המנהלים את האגודה. 

על פי חוק האגודות השיתופיות, חברי האגודה, כאמור כל תושבי כפר סבא, זכאים לקבל מידע אודות ההתנהלות (כספית או אחרת) של האגודה בה הם חברים. הדבר כמובן טרוויאלי, וכאמור מעוגן בחוק, אבל במפעל המים בכפר סבא כנראה שלא שמעו על כך. 

בחודשים האחרונים מנסים מספר פעילים חברתיים, ששמועות על התנהלות מפעל המים בשנים האחרונות הגיעו לאוזנם, לקבל לידיהם על פי דין את הפרוטוקולים של האסיפה המורשית והוועד המנהל באגודה. דרישה זו אינה נענית, משום מה, ונדחית בלך ושוב. בהקשר זה יש להוסיף, כי גם חלק מחברי הוועד המנהל עצמם, קרי מספר חברי מועצה, אשר מבקשים לעיין בפרוטוקולים אלו, אינם נענים. 

"תוך שבעה ימים"

דחיות אלו נמאסו על הפעילים וביום ראשון השבוע הם שלחו מכתב דרישה למפקח האזורי מטעם האגודות השיתופיות, יונה בר נתן, ל"עיון במסמכי אסיפת המורשים והוועד המנהל של אגודה שיתופית מפעל המים כפר סבא".

"למרבה הצער", כותבים הפעילים, "אגודת מפעל המים אינה מפרסמת לחבריה את פרוטוקולי החלטות אסיפת המורשים ופרוטוקולים של הועד המנהל של האגודה...תקנות האגודות השיתופיות קובעות כי 'לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הועד ויתר רשויות האגודה, תוך שבעה ימים מיום שדרש".

"לפיכך", דורשים הפעילים, "להורות לאגודת מפעל המים להודיע על מועדים בהם ניתן יהיה לעיין בכל המסמכים .. (או) לחלופין להעמידם לעיון המבקשים באופן מקוון". 

עו"ד יובל לוי. ביקש לאשר את חשיפת הפרוטוקולים. צילום: יח"צ

ירייה ברגל

מה שלא ידוע לכלל המבקשים הוא, כי מספר סיבות, שאינם מן העניין, עומדות בבסיס הסירוב להחלטה לפרסם את הפרוטוקולים. אחת מהן, מקוממת במיוחד וגם חושפת מדוע כה חשוב לעיין במסמכים אלו. על פי מידע שהגיע ל"מיינט כפר סבא" במסגרת דיון שעלה בנושא לאחרונה, אותו יזם עו"ד יובל לוי, המשמש כמ"מ יו"ר מפעל המים, שביקש לחשוף את הפרוטוקולים עקב דרישה מהשטח ושאילתות של חברי מועצה, אומרת היועצת המשפטית של מפעל המים עו"ד לני צבעוני: "פרסום יכול להיות ירייה ברגל לגבי האגודה. בטח לגבי פרוטוקולים מהעבר. זה סתם פותח פתח. יכול להיות שיהיו דברים שלא כדאי לפרסם. לדוגמה, היו שנים שבהן האגודה סבסדה את תעריף המים והביוב בעיר..(כעת) ישאלו למה לא ממשיכים". 

חשוב להדגיש: מדובר בסבסוד שנבע מעודפים בקופת מפעל המים ששייכים לכלל תושבי כפר סבא, ולא בהחלטה פילנתרופית. למרות ניסיונות ומאמצים רבים לגלות מה היה היקף הסבסוד, כמה שנים הוא נמשך, באיזה היקף ומתי הוא הופסק, לא הצלחנו לקבל מידע מדוייק אודותיו. מה שברור הוא, כי מדובר בסבסוד מהשנים האחרונות שהופסק לאחרונה (שנה שנתיים האחרונות). 

"יש להם מה להסתיר"

הפעיל החברתי ,ערן ורנר, אחד מהחותמים על הדרישה לעיון במסמכים אומר השבוע: "לפני מספר שבועות פניתי, יחד עם מספר תושבים נוספים, להנהלת מפעל המים בבקשה לעיין בפרוטוקולים של מוסדות האגודה.

"החוק קובע שלכל חבר אגודה (שהם כלל תושבי כפר סבא אשר משלמים חשבון מים) תינתן זכות עיון בפרוטוקולים בתוך שבוע ימים ממועד הבקשה. למפעל המים יש כנראה יש מה להסתיר, אחרת קשה להבין את הסירוב שלהם. בשיחות שקיימתי עם מנהלת לשכת המנכ״ל זו הסבירה לי שהיא רק הש.ג. ומי שצריך לאשר את הבקשה הוא יו"ר הדירקטוריון רפי סער, והוא ממאן לעשות זאת.

הפעיל החברתי, ערן ורנר. צילום: פרטי

"מזה שנים רבות תושבי כפר סבא עיוורים לחלוטין למה שקורה במפעל המים. אין מידע על נכסי האגודה, או על היקף התקציב שלה (שאגב טרם אושר למרות שהשנה כבר תיכף מסתיימת). לראשונה מזה שנים במפעל המים גם אין דירקטורים מטעם הציבור ולמיטב ידיעתי גם חברי מועצת העיר אינם נענים לבקשות לקבל מידע ומסמכים אשר הם דורשים ביחס לפעילות מפעל המים.

"צורת ההתאגדות של מפעל המים חייבת להשתנות. מפעל המים הפך לחצר המשחקים של מועצת העיר לאחר שזכויות ההצבעה של הציבור במפעל המים נמסרו לפני מספר שנים למועצת העיר. היותו גוף בלתי תלוי לכאורה מייצר עיוותים בלתי נתפסים של חוסר שקיפות, חוסר בקרה ומינהל ציבורי בלתי ראוי. יש להסב את מפעל המים להיות תאגיד עירוני, אשר יחוייבו אותו בכללי דיווח, מכרזים במינויי כוח אדם, כללים ברורים לחלוקת רווחים ולהתנהלות בשקיפות לטובת האינטרס של הציבור כולו". 

מעיריית כפר סבא נמסר: "תפנו למפעל המים". 

ממפעל המים נמסר: "ראש העירייה רפי סער הוא גם יו"ר הדירקטוריון של מפעל המים שהוא ייתן תשובות".