מינויה הצפוי של יולי גת לתפקיד מ"מ זמני כמנכ"לית מפעל המים מעורר התנגדות רבה בקרב רבים כשנושאת הדגל היא חברת מועצת העיר, הדר לביא. 

מימין: לביא, יולי גת ורפי סער. צילומים: פרטי

אתמול (רביעי) העבירה לביא דרישה לראש העיריה רפי סער, עם העתק לרשם האגודות השיתופיות, להוריד מסדר היום את המינוי הצפוי שאמור להיות מאושר בישיבת הנהלת אגודת מפעל המים ביום שני הקרוב (12 באוגוסט). 

"לאחרונה התוודענו בתקשורת על כוונתך, כיו"ר דירקטוריון האגודה השיתופית מפעל המים כ"ס, למנות את מנהלת המטה הפוליטית שלך מתקופת הבחירות, יולי גת, לתפקיד ממלאת מקום מנכ"לית מפעל המים כפר-סבא", כותבת לביא, "עלות העסקה של המנכ"לית היוצאת היא כ-650,000 שקל לשנה. זאת לאחר הנחית משרד הפנים ממרץ 2019 להפסיק לאפשר לה להתנהל כמתנדבת, מוציאה ומביאה, בלשכתך כראש עיר". 

"אין חולק כי יולי גת שימשה בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות כמנהלת מטה הבחירות  של ראש העיר המשמש גם כיו"ר אגודת מפעל המים כפר סבא והמשיכה להיות יד ימינך ומעורבת בכל עניינך הפוליטיים גם בתקופה שלאחריה, ולמעשה עד היום. מכאן, שקיימת בין יולי גת לבין יו"ר האגודה זיקה פוליטית מוגברת ובעצימה מובהקת, דבר שלכאורה מהווה ניגוד עניינים בולט וזועק לשמיים".

"האם קיומה של זיקה פוליטית זו אינו פוסל את יולי גת מלכהן בתפקיד זה? שהרי לא מדובר במשרת אמון אישי אלא במשרה המחייבת מכרז כדין לצורך איושה. כל שכן, מדובר בגוף שאינו כפוף לעיריית כפר סבא, אלא אגודה שיתופית הנמצאת בבעלות תושבי העיר. האם ראש העיר יכול להשתתף בהצבעה על מינוי ראש המטה שלו לתפקיד שאינו משרת אמון? שהרי ברור שנמצא בניגוד עניינים. 

מדוע לא הוצא מכרז לתפקיד מנכ"לית מפעל המים עם התפטרותה של הגב' רבקה הריסן מתפקיד זה ביוני 2019?  האם מדובר במקרה בו לא מתאפשר לאגודת מפעל המים לפרסם מכרז כדין ? האם מדובר במשרה נחוצה לאיוש בדחיפות כדי למנוע פגיעה קשה בפעילות האגודה ובתפקודה התקין? ואם אכן מדובר במקרה חריג ובמשרה נחוצה לאיוש בדחיפות, מדוע לא ננקטו על הפעולות הדרושות לפרסום מכרז כדין לאיוש המשרה כבר בתחילת יוני 2019 ?

"מדוע לא ימונה לתפקיד מילוי מקום עובד בכיר מקרב עובדי מפעל המים? וזאת עד לפרסום המכרז ובחירת מנכ"ל של קבע? צעד שגם יחסוך משאבים לאגודה הנמצאת במצוקה כספית מעיקה וצעד מקצועי סביר. אין ספק שנסיונם המקצועי של עובדי מפעל המים בתחום המים עולה לאין שיעור על נסיונה של יולי גת בנושא".