שנת הלימודים תש"ף תגיע בימים הקרובים למחציתה ובעיריית כפר סבא כבר נערכים לקראת הרישום לגני הילדים לכיתות א' בבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשפ"א.

בהתאם להחלטת ראש העיר רפי סער, הוקמה ועדת היגוי לבחינת מודל הרישום והשיבוץ הקיים לגני הילדים. הוועדה, בה חברים גורמי המקצוע מאגף החינוך העירונים, חברים ממועצת העיר, גננות, נציגי הנהגת ההורים של גני הילדים החליטה כי הרישום לגני הילדים יתבצע השנה בשני שלבים, במטרה לייעל את תהליך השיבוץ.

צילום המחשה: shutterstock

כחלק מהחלטה זו, בשלב הראשון שיתקיים בין התאריכים 27.01-16.02 ירשמו ההורים את פרטי ילדיהם ובחירתם בזרם החינוכי המתאים להם (ממלכתי, ממלכתי-דתי) ובמתכונת הלימודים הרצויה _יום לימודים ארוך או קצר).

בשלב השני יוצעו להורים מספר חלופות לבחירת העדפותיהם, כאשר שלב זה יתקיים לאחר חופשת הפסח.

לאחר שיאספו ויעובדו כלל הנתונים, יתבצע תהליך השיבוץ, בהתבסס על מכלול המשתנים והקריטריונים, כפי שאלה יסוכמו על ידי הוועדה.

חשוב להדגיש, כי עבור הורים ילדים בגיל 3 או הורים שתהא זו שנתם הראשונה של ילדיהם במערכת החינוך העירונית, יתקיים בתאריך 20.01 מפגש היכרות בנושא ההרשמה בין השעות 18:30-20:00 באודיטוריום ספיר.

בנוסף, בין התאריכים 27.01.16.02 יתבצע הרישום לכיתות א' ולבתי הספר היסודיים, כאשר הרישום יתבצע באופן מקוון באתר העירייה או במזכירות בתי הספר.