תוכנית חדשה בהובלת אגף שירות הסברה ובשיתוף מחלקת הגבייה באגף ההכנסות, האגף לשירותים חברתיים וחברת מגער, תסייע לשורדי השואה בכפר סבא לקבל שירות בבתיהם בכל הנוגע לתשלומי ארנונה, הנחות וזכויות המגיעות להם.

צילום המחשה: shutterstock

בעיר חיים כיום כ-1,700 שורדי שואה, חלקם מתגוררים בבתי דיור מוגן. במסגרת הפרויקט, יקבלו שורדי שואה מכתבים לבתיהם ומסרונים לטלפונים הניידים, בהם יוצע השירות החדש.

שורדי שואה שיהיו מעוניינים בשירות זה, יוכלו לפנות לעירייה ולבקשתם יגיעו נציגים של אגף ההכנסות לבתיהם ויסייעו להם בהסדרת תהליכי התשלום השונים. בסיום הטיפול בבקשות, יישלחו עדכונים לשורדים ולבני משפחותיהם.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק השירות לתושב, איתן צנעני: "יש לנו מחויבות לשפר ולשדרג את השירות העירוני עבור כלל תושבינו ובעיקר עבור שורדי השואה החיים בקרבנו. מטרתו של השירות החדש היא להקל תושבינו המבוגרים ולאפשר להם לקבל את השירותים בצורה יעלה, נגישה ונוחה".