"מיחזור במקור הוא מרכיב חשוב ביישום מדיניותה של עיר מקיימת, ובאחרונה יש אי-בהירות בקרב הציבור בכפר סבא בנוגע למדיניות זו, בייחוד באשר לפחים החומים", כך טוענים חברי המועצה מסיעת כפר סבא מתקדמת, הדר לביא, פנחס כהנא ואמיר סילבר, בשאילתה שהגישו לראש העירייה, רפי סער, ולמנכ"ל איתי צחר, ושתידון בישיבת המועצה הקרובה. שלושת חברי המועצה יבקשו לדעת, אם בעירייה קיימת תוכנית אסטרטגית לנושא המיחזור, ואם כן מהם פרטיה.

 פחי מחזור בעיר. "מבלבלים את התושבים" | צילום: פרטי

לפני כעשור החל המשרד להגנת הסביבה לקדם את הפרדת הפסולת הביתית בבית התושב, לפסולת אורגנית רטובה שתיאסף בפחים חומים, ולפסולת יבשה שתיאסף בפחים ירוקים. המשרד עודד את הרשויות המקומיות להשתתף בפרויקט להפרדת הפסולת במקור, והקצה לכך תקציב שהסתכם בכחצי מיליארד שקל. שש שנים לאחר שהחל הפרויקט, ולאחר שהושקעו בו מאות מיליוני שקלים, שיעור ההפרדה ברשויות המקומיות שהשתתפו בפרויקט עמד על 14 אחוז בלבד, ולא הושגה הפחתה ניכרת בכמות הפסולת המוטמנת.

חלק מהרשויות המקומיות, ובהן רעננה והוד השרון, הפסיקו את פעילותן בפרויקט, ואילו בכפר סבא פרויקט ההפרדה במקור, שהחל בשנת 2011, עדיין נמשך.

במסגרת הפרויקט, בכל בניין בעיר הוצבו פחים חומים, כחולים וירוקים להפרדת האשפה הביתית לפסולת אורגנית ולפסולת נייר, המועברים למיחזור, ולפסולת יבשה להטמנה. נוסף על ההפרדה במקור, פזורים בכמה נקודות בעיר מרכזי מיחזור לאיסוף זכוכית, בקבוקים, בגדים, סוללות ופסולת אלקטרונית.

החבר החדש בשכונה. הפח הכתום | צילום: מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה

כ-35 אחוז מכלל האשפה הנאספת בעיר ממוחזרת - נתון גבוה מאוד יחסית לרמה הארצית. יתרת האשפה מועברת להטמנה בקרקע (כ-3,000 משאיות פסולת בשנה).

באחרונה קידם המשרד להגנת הסביבה את ביצוע החוק להסדרת הטיפול באריזות, וחייב את הרשויות המקומיות לפרוש בעיר פחים כתומים לאיסוף פסולת אריזות, ולפנותם בעצמה למתקני מיחזור תמורת תשלום מתאגיד "תמיר".

לדברי חבר המועצה פנחס כהנא, "עיריית כפר סבא אמרה שממשיכים להפריד במקור, אבל הציבור מבולבל, לא מבין אם צריך להפריד בפחים שבביתו או למחזר בפחים הכתומים ובמרכזי המיחזור שבחוצות העיר, ובגלל הבילבול התושבים הפסיקו למחזר. עלינו להסביר לציבור שאנו רוצים הפרדה במקור, כדי להקטין את עלויות ההובלה למטמנות וההטמנה".

בשאילתה שהגישו כהנא וחבריו לסיעה, הם ביקשו לדעת אילו פעולות הסברה נוקטת העירייה לעידוד מיחזור מכל סוג שהוא והאם הציבור מודע להן. כמו כן, שאלו אם בנושא המיחזור קיימת אכיפה. עוד ביקשו לדעת שלושת חברי המועצה, אילו פעולות לוגיסטיות ננקטו (הקצאת פחים, מיחזוריות, קבלני זבל מיוחדים) והאם עד כה נשאו פרי.

מעיריית כפר סבא נמסר: "עיריית כפר סבא פועלת בהתאם לתוכנית העבודה בנושא מיחזור, כחלק מתוכנית אסטרטגית כוללת ל'עיר אפס פסולת', כשנתוני המיחזור נמצאים במגמת עלייה משנה לשנה. התוכנית נעשית בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, וכוללת פעולות לוגיסטיות ופעולות הסברה מקיפות. בישיבת המועצה הקרובה יידון הנושא בהרחבה".