עיריית כפר סבא יצאה בהודעה בשבוע שעבר על שדרוג תשתיות מים ברחוב אנה פרנק בכפר סבא.

חסימה לשלושה שבועות. צילום: google street

הודעה זו על ביצוע עבודות תשתית שמבצע מפעל המים, באמצעות תאגיד הביוב והמים "פלגי השרון" עוררו את זעמם של תושבי הרחוב שהופתעו לגלות כי משך הזמן המשוער לביצוע עבודות אלו הינו כשלושה שבועות בהם הרחוב יהיה חסום לתנועה בין השעות 08:00 ל- 17:00, וכן יהיו שיבושים באספקת המים לאורך התקופה. 

"מישהו נפל על הראש", אמרו תושבים למיינט כפר סבא, "שלושה שבועות במקרה הטוב, בחודש אוגוסט הלוהט, בזמן שכל הילדים בחופש, החליטו לחסום את התנועה, עוד משני צדי הרחוב, לתקופה כה ארוכה". 

אז שלא יעשו עבודות?

"מישהו אמר שלא יעשו עבודות? אם צריך שיעשו, אבל למה לתקופה כה ארוכה? למה דווקא שהורים רבים נמצאים עם ילדיהם בבית בגלל החופש, ולא בעבודה, נחסם הרחוב לחניית כלי רלב ובכלל כניסה אליו. יש מנעד רחב של אפשרויות שאפשר לבצע את העבודות, ששוב משך הזמן שלהם, מטורף. כמו למשל שחלק מהרחוב יהיה פתוח, עד לביצוע מקטע מסויים. שחלק מהעבודות שאינן דורשות קידוחים ומלוות ברעש יהיו בשעות הלילה. מה זה לחסום תנועה של רחוב למשך חודש? זה מטורף! לא שמענו על דבר כזה. מקסימום שבוע. מה הולכים לבנות את כל הבניינים ברחוב?". 

"וזה עוד לא הכול", מוסיפים התושבים, "הבנו גם שהולכים להיות הפסקות מים במשך התקופה. לא בטוח מתי, ואנחנו לא יודעים לכמה זמן. כן, באוגוסט, במשך שלושה שבועות יהיו הפסקות מים לסירוגין לתושבי הרחוב. כמו שאתם שומעים. זה נראה לנו בדיחה, ולא מוצלחת במיוחד". 

עיריית כפר סבא, כאמור, הוציאה את ההודעה הבאה: "מפעל מים כפר סבא מודיע על ביצוע החלפת תשתיות מים ברחוב אנה פרנק, בקטע שבין מספרי הבתים 1-10 (משני צדדי הרחוב) במהלך העבודות יתבקשו התושבים לחנות את רכביהם בין השעות 17:00 – 8:00 ברחובות סמוכים. הודעות פרטניות על שיבושים באספקת המים ימסרו לתושבים בסמוך למועד במידת האפשר. תחילת העבודות: 29.7.19. תקופת ביצוע – 3 שבועות". 

לטענות התושבים הפנו אותנו בעיריית כפר סבא לתגובה למפעל המים. שם הפנו לתאגיד פלגי השרון ואת תגובתם של האחרונים לא הצלחנו להשיג עד עתה.