דו"ח חמור של מבקר המדינה נגד המועצה האזורית דרום השרון שבתחומה המוניצפליים מצויים היישובים נווה ימין, בית ברל, צופית, שדה ורבורג, גן חיים ועוד הסמוכים לכפר סבא. 

בניין המועצה. צילום: מועצה אזורית דרום השרון

בדו"ח מופיע כי ביישובים אלו, בין היתר, הוקמו והופעלו במשך שנים עסקים רבים על קרקע חקלאית, ללא היתר בנייה וללא היתר לשימוש חורג כמתחייב, אך הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבצעת אכיפה ופיקוח לקויים ביותר על מאות עבירות וחריגות. "היעדר האכיפה פוגע קשות באמון הציבור בשלטון החוק ומערער את הסדר החברתי. על הוועדה המקומית לפעול בנחישות, ביעילות ובאפקטיביות נגד הבנייה והשימושים הבלתי חוקיים ולנקוט את כל אמצעי הפיקוח והאכיפה שניתנו לה, כדי למנוע עבירות בנייה ולטפל בעבירות בנייה שכבר נעשו" כתב המבקר.

הכניסה לנווה ימין. צילום: ד"ר אבישי טייכר, פיקוויקי

המבקר מצא, כי המועצה לא ניהלה מעקב אחר שימושים חורגים שהוגבלו בזמן, לא וידאה שלא יימשכו מעבר לתקופה שהותרה ולא גבתה היטלי השבחה המגיעים לה כאשר פג תוקפם של שימושים אלה - ובכך למעשה פגעה בהכנסותיה.

עוד עלה מהדו"ח, כי מפקחי הוועדה ממעטים לבצע ביקורות יזומות לגילוי עבירות בנייה, וכי באופן כללי הוועדה ממעטת לעשות שימוש בכלי האכיפה העומדים לרשותה. גם כאשר בוצעה אכיפה, הוועדה לא עקבה אחר ביצועם של גזרי דין ולא אכפה את ביצועם, כך שבסופו של דבר נותרו עבירות רבות מבלי שבוצעה בעניינן אכיפה.