דו"ח מבקר עיריית כפר סבא לשנת 2018 נדון בישיבת מועצת העיר האחרונה וממצאיו העלו ליקוים רבים במספר מחלקות ואגפים עירוניים. בראשם - תשלומי ההורים וכסף שאמור היה לחזור לכיסם של ההורים.

דוח חמור. צילום המחשה: shutterstock

מבקר העירייה, דוד תורג'מן, סקר בדו"ח נושאים רבים. ביניהם תהליכי הבניה והפיקוח של תמ"א 38 בעיר, הקצאת חניות נכים, השכרת נכסים, מחלקת רכב ועוד. אך את הורי הילדים בעיר תעניין במיוחד התייסות המבקר לההתנהלות הכספית של בתי הספר בעיר, שהעלתה ממצאים חמורים אשר רגע לפני שנת הלימודים הנפתחת אקטואליים מתמיד. 

על פי הדו"ח: "בוצע חיוב הורים בתשלומים שלא אושר לגבייה על ידי משרד החינוך, בניגוד להנחיות המשרד". על כן, ממליץ המבקר כי, "יש לפעול לגביית תשלומי הורים בהתאם להנחיות משרד החינוך". אגף החינוך השיב למבקר כי, "יבוצע ריענון נהלים למנהלים ומנהלי החשבונות בהתאם להנחיות משרד החינוך". 

עוד עלה בדו"ח, כי תרומות מהורים, נעשות ללא אישור וידוע אגף החינוך/משרד החינוך.
וכי "יש לפעול לכך שתרומות הורים יעשו בכפוף להוראות ואישור אגף/משרד החינוך".

בנושא זה מסרו באגף החינוך: "לגבי התרומות שנתקבלו בעבר ובהווה בבתי הספר, העניין יטופל במסגרת הפעילות להסדרת רישומי האינוונטר באגפי העירייה. לגבי ההווה והעתיד, מנהלי בתי הספר יונחו להסדרת רישום תרומות ברישומי האינוונטר של העירייה כנדרש על פי החוק". 

עוד נמצא בדוח כי "חלוקת הנחות להורים, בחלק מהמקרים, מתבצעת ללא סמכות ובאופן שאינו אחיד בין בתי הספר ולעיתים מבלי שהתקבלו מסמכים מההורים המצדיקים את מתן ההנחה ומומלץ להסדיר מתן הנחות בכל בתי הספר בדגש על אחידות, ורק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים ובכפוף להנחיית אגף/משרד החינוך". לדברי אגף החינוך במענה לממצא נטען כי ועדת ההנחות בוטלה בהנחיית משרד החינוך. 

מבקר העירייה, דוד תורג'מן. צילום: דוברות העירייה

בנוסף נמצא, כי לא מתבצעת החזרת יתרות של עודפי גבייה בחשבון ההורים להורים ועל בתי הספר להשיב להם את יתרות עודפי הגבייה בהתאם להוראות משרד החינוך.

על כך השיבו בעיריית כפר סבא: "בהתאם להנחיות משרד החינוך חובה לאפס חשבונות הורים בסוף שנת הלימודים (למעט השאלת ספרים). כמו כן, העניין יחודד לשכבת מנהלי בתי הספר ולמנהלי החשבונות ויוגדר בנוהל עבודה בהלימה לנהלי משרד החינוך". 

בדו"ח מועלים עוד מספר נושאים אקוטיים בנושאי חינוך כמו התקשרות עם ספקים ללא הצעות מחיר, החברה לתרבות ופנאי לא מקיימת חוגים והפעלות בבית ספר אופירה נבון דבר שמקשה על התנהלותו הכספית, בתי הספר לא מצליחים לגבות תשלומים מכל ההורים, לא קיימת הסדרה של חלוקת מלגות ועוד. 

יו"ר ועדת הביקורת, יוסי סדבון, אימץ את המלצות המבקר באופן מלא, כמו גם מועצת העיר שדנה בנושא בישיבתה האחרונה כאמור. 

שאר ממצאי הדוח על כל נושאיו יופיעו בהרחבה בגיליון סוף השבוע של "ידיעות השרון".