בית המשפט המחוזי מרכז התיר השבוע לפרסום בקשה שהגישה עיריית כפר סבא במסגרת עתירה שהגיש נגדה יובל לוי, לתיקון פרוטוקול בית המשפט, במסגרתו אמור היה להיות מצוין, לטענת העירייה, כי מתנהלת לכאורה חקירה במשטרה נגד לוי.

מדובר בעתירה שהגיש לוי, המתמודד על ראשות העירייה, בנוגע להתנהלות עיריית כפר סבא בפרשת החכרת קרקע ברחוב רוטשילד 55, וטענתו של לוי כי התבצעה במועצת העיר במחטף הצבעה כפולה, המנוגדת לחוק.

ראש בראש: יובל לוי ועיריית כפר סבא | צילומים: איתמר רותם, פרטי

בעירייה ביקשו לדחות את החלטת משרד הפנים בנושא עד לאחר הבחירות, בטענה לחשש לניצול לרעה של לוי של ההליך המשפטי וחשש לתעמולת בחירות אסורה. עוד טענו בעירייה, בבקשה לתיקון הפרוטוקול שהגישו לבית המשפט, כי מפרוטוקול הדיון שהתקיים נשמט משפט חשוב.

"יש לנו תמלילים בין העותר לבין מנכ"ל העירייה, שהתנהלו לאחר הנושא הזה, שישפכו אור מאוד ברור לבית המשפט על כל ההתנהלות", טענו בעירייה בבקשה שהגישו. "לא רצינו לפגוע בעותר, ולכן הדברים לא באו לפתחו של בית המשפט כרגע".

הפסקה שנשמטה לטענת העירייה מהפרוטוקול, הובאה לטענתה מפי עורך דינו של לוי, עו"ד גדעון גולדשטיין, ומפי לוי עצמו, מיד לאחר מכן, ולפיה הם ציינו: "בנוסף אבקש להטיל חיסיון על תמלילים אשר קשורים לחקירת משטרה שמתנהלת נגד יובל לוי".

בבקשה דחופה שהגיש יובל לוי למתן צו איסור פרסום על בקשת העירייה לתיקון הפרוטוקול הוא טוען באמצעות בא כוחו עו"ד גדעון גולדשטיין העירייה והעומד בראשה צביקה צרפתי "עושים שימוש פסול בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט על מנת להשחיר את שמו הטוב של לוי ולהשפיע על מערכת הבחירות. כן הדגיש כי "למיטב ידיעת העותר אין כל חקירה משטרתית המתנהלת נגדו ואלו דברי בלע שנועדו להכפישו ולפגוע בשמו הטוב".

עוד טען עו"ד גולדשטיין כי בבקשת העירייה לתיקון הפרוטוקול נשזרו משפטים שעוותו על ידי העירייה באופן מגמתי ושקרי, שלא נאמרו על ידי לוי, או מי מטעמו בבית המשפט... בבקשה לתיקון הפרוטוקול מתבקש תיקון שהוא שגוי, מעוות, מטעה ושקרי...ברור שלעצם פרסום הבקשה לתיקון הפרוטוקול עלולה להיות השפעה על מערכת הבחירות לכאן או לכאן".

בית המשפט נענה לבקשת לוי והוציא צו איסור פרסום ארעי על בקשת העירייה לתיקון הפרוטוקול בסעיף זה הנוגע לטענת העירייה כי מתנהלת לכאורה חקירה נגד לוי.

פרשה גוררת פרשה

לוי עתר נגד עיריית כפר סבא והעומד בראשה, צביקה צרפתי, בתואנה כי הטו הצבעה לטובת יזמים שתרמו לסיעת מעו"ף, סיעתו של צרפתי ושל ראש העירייה לשעבר יהודה בן חמו, בהצבעה שנגעה להחכרת קרקע ציבורית ברחוב רוטשילד 55. בין השאר, נטען על ידי לוי, כי לאחר מצב בו היועץ המשפטי לעירייה כבר קבע שההחלטה לא עברה, ביקש צרפתי שתהיה הצבעה חוזרת, המהווה הצבעה פסולה לכאורה, בטענה לספירה חוזרת של הקולות.

ביום ראשון ה-7.10. נערך הדיון המקדמי בנושא עתירה זו בבית המשפט המחוזי מרכז. כיומיים לאחר הדיון, ביקשה העירייה לתקן את פרוטוקול דיון זה, מאחר שלשטענתה הושמטו ממנו שני נושאים מרכזיים, והיא הגישה בקשה לתיקון פרוטוקול.

נושא אחד היה בקשת עיריית כפר סבא לדחות את מועד הגשת תגובת משרד הפנים מיום ה-25.10 למועד שלאחר יום הבחירות, "כדי למנוע ניצול לרעה של ההליך המשפטי באופן בלתי הוגן, מתוקף היותו של העותר אחד מיני מתמודדים אחרים בעיר לתפקיד ראש העיר". ואילו השני הוא, כאמור, אותה הערה, שלטענת העירייה נאמרה בדיון על ידי עורך דינו, שביקש לטענת העירייה "חיסיון על תמלילים הקשורים בחקירה משטרתית נגד יובל לוי".

העירייה טענה באמצעות עורכי הדין גילי שמואלי ובתיה בראף, כי מדובר בעתירה פוליטית, טענה אותה הכחיש לוי, אך "בטרם יבשה דיו בית המשפט, ובניגוד להצהרת ב"כ העותר (אשר משמש בעצמו אחד המועמדים ברשימת העותר לבחירות), הופץ פרוטוקול הדיון לכלי התקשורת השונים בעיר, תוך עיוות דבריו של בית המשפט הנכבד וסילופם, וכן פורסמו כתבות, תוך התנוססות תמונות העותר ובא כוחו לצדו, זאת מיד בצאת הצדדים מבית המשפט ועל מדרגות היכל בית המשפט, והכל תוך ביצוע תעמולת בחירות מצד העותר".

מיד לאחר מכן, נענה בית המשפט לבקשתו של לוי ועורך דינו והוציא צו ארעי לאיסור פרסום של הבקשה לתיקון הפרוטוקול שהגישה העירייה.

ביום שלישי השבוע התקיים בבית המשפט המחוזי דיון בנושא, ואז הודיע השופט מנחם פינקלשטיין, כי עדיין לא החליט לגבי הבקשה לתיקון הפרוטוקול, וכי זו תינתן בחודש נובמבר הקרוב (לאחר קיום הבחירות המקומיות), אך קבע באותה החלטה על ביטול איסור הפרסום הארעי שניתן: "למרות חוסר הנוחות מהתנהלות הדברים, לא מצאתי עילה בדין להשארת צו איסור הפרסום על כנו. על כן, הבקשה לתיקון הפרוטוקול מותרת לפרסום".

"אל יתבלבל הציבור"

תגובת המועמד לראשות העירייה, יובל לוי: "אל יתבלבל הציבור בין חושף השחיתות, יובל לוי, לבין המגננה של המעורבים לכאורה בפרשת רוטשילד 55, בה לנוכח המצלמות ניסו לכאורה בתחבולה למכור שלא כדין קרקע עירונית לתורמים לסיעת ראש העירייה. יובל לוי ראש העיר הבא זוכה לאהדת הציבור וימשיך להיות שומר החוק והסדר כראש עירית כפר סבא בדיוק עקב אירועים אלה והדומים להם.

"תלונתנו למשטרת ישראל ועתירתנו לבית המשפט המחוזי בלוד, התבססו על העבירה לכאורה. הטוען אחרת מנסה להסיט החשדות ממנו, אך הדבר לא יצלח ולא ירתיענו מחשיפת האמת במלואה".

ממשטרת ישראל נמסר:

"איננו מוסרים פרטים בדבר קיומן או אי קיומן של חקירות ואין בכך כדי לאשר או להפריך את עצם קיומן. הפרסומים ככל שיהיו בנושא זה הינם באחריות המפרסם".