מקומם: לפחות תשעה חנינים בכפר סבא מחוברים לרשת החשמל העירונית ומשתמשים בחשמל הממומן למעשה על ידי תושבי העיר במשך עשרות שנים. על פי ההערכה מדובר על שימוש בשווי של בין 80 ל-100 אלף שקל לתקופה לכל אתר. 

חיבור פיראטי לחשמל. צילום המחשה: shutterstock

התופעה נחשפה לאחר שחבר מועצת העיר פנחס כהנא "כפר סבא מתקדמת" ביקש ממבקר העירייה לבדוק את הנושא עקב מידע שהגיע אליו מתושב העיר. 

בשאילתה שהגיש כהנא לישיבת מועצת העיר הקרובה הוא כתב: "תושב הפנה תשומת ליבי שיש עמודי תאורה במתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה. הפניתי הפניה למנכ"ל העירייה. המנכ"ל העביר זאת למבקר העיריה שבדק הנושא עם מנהל מחלקת החשמל בעיריה וכן עצמאית. מיידית נמצאו תשעה אתרים כאלו ולדברי המבקר, דוד ציון תורג'מן, יש עוד אתרים של מתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה. יש אתרים המחוברים כך 25 שנה וההערכה היא שהשימוש הוא בשווי 80,000 שקל עד 100,000 שקל לתקופה לאתר. המבקר הציע דרך לטיפול". 

חבר מועצת כפר סבא, פנחס כהנא. צילום: פרטי

כהנא שואל: "מה נעשה כדי להפסיק שימוש ברשת העיריה לצרכים פרטיים וכיצד נערכים למנוע זאת בעתיד".  

מעיריית כפר סבא נמסר: "הנושא נבדק ונבחן בימים אלו, על כל משמעויותיו ומורכבותו, ולאחר סיום הבחינה המקצועית - נעדכן. השאילתה תיענה במפורט, כמקובל, במסגרת ישיבת מועצת העיר".