דרמה בישיבת ועדת תכנון ובניה. היתר הבניה להצבת קרוואנים זמניים עבור תוספת כיתות לימוד לבית ספר עטרת חיים לא אושר. מחזיקת תיק החינוך אוסנת ספורטה וחברי סיעת מרצ הצביעו נגד מתן ההיתר, כמו גם חברי סיעות האופוזיציה, דבר שנגד במפורש את בקשתו של ראש העירייה, רפי סער. 

מימין: אסנת ספורטה, רפי סער ועילאי הרסגור. צילומים: פרטי

ספורטה היא מחזיקת תיק החינוך, שיחסיה הרעועים עם ראש העירייה כבר קיבלו ביטוי במגוון נושאים. "התנגדותה של ספורטה", אמרו בכירים בעירייה עימם שוחחנו, "היא זו שלמעשה הפילה את ההצעה, שכן ההצעה עברה ברוב של עשרה נגד שמונה, כאשר אם ספורטה הייתה מצביעה עם הקואליציה היה תיקו, וקולו של ראש העירייה היה מכריע".

אגב, ספורטה הצביעה באותו נושא בישיבת ועידת המשנה לתכנון ובניה בעד ההקצאה לבית הספר "עטרת חיים", ונמלכה בדעתה כשהגיע הנושא לדיון בוועדת המליאה, עקב מה שהיא הגדירה: "עובדות חדשות שלא היו ידועות לה". 

הרקע לדרמה ולפילוג ההצבעה בקואליציה, הייתה בקשתו של חבר מועצת העיר, פנחס כהנא, להביא לדיון בוועדת המליאה את אישור הקצאת המבנים היבילים בשני בתי ספר בכפר סבא: עטרת חיים ובית הספר המנטסורי (אושר אגב בוועדה). התנגדות האופוזיציה (וחלק מהקואליציה כאמור) להקצאה לבית הספר עטרת חיים הוסברה כנובעת משתי סיבות: הראשונה לדבריהם היא שרוב תלמידי בית ספר 'עטרת חיים' אינם תושבי כפר סבא (80 מתוך 380 תלמידים) והשניה, העומס התחבורתי על שכונת סביוני הכפר בה שוכן בית הספר.

בית ספר עטרת חיים. צילום: פרטי 

גורמים בכירים שעימם שוחחנו מסרו כי, "סגן ראש העיריה עילאי הרסגור אמר לראש העיריה כי הוא יימנע בהצבעה. זה היה הסיכום. במהלך הישיבה או קצת לפניה הוא שינה את דעתו. הוא ניסה לטעון כי מדובר בחופש הצבעה מטעמי דת, כאשר הוא ידע שמדובר בהחלטה מקצועית של ועדת המליאה לתכנון ובניה, והוא היה אמור להצביע עם הקואליציה. הוא בחר שלא לעשות זאת וטעמיו עימו, בניגוד להסכם הקואליציוני שהוא חתום עליו, ויש לזה השלכות". 

להרסגור יש גרסה אחרת, הוא טוען כי כלל לא היה סיכום בינו לבין ראש העירייה על הימנעות בהצבעה, והעובדה שהוא התנגד תואמת את ההסכם הקואליציוני עליו הוא חתום, שבו במפורש נכתב כי יש לו חופש הצבעה בענייני דת ומצפון. 

לגבי ספורטה אמרו הגורמים, שהדבר סבוך יותר וראש העיריה בוחן מה לעשות עם "חברת מועצה לעומתית שלמעשה היא אופוזיציונרית לכל דבר". 

סגן ראש העירייה עילאי הרסגור הנדין מסר בתגובה: "עמדתנו בנושא היא עקרונית, ואינה קשורה לתמיכתנו החזקה בקואליציה בראשות ראש העירייה רפי סער. ברור שישנם גורמים שינסו להפוך את ההצבעה הערכית לחגיגה פוליטית ולנגח את הקואליציה, אך אין בכך כל תועלת. הודענו מראש לראש העירייה כי נצביע נגד התוכנית באופן ובנוסח בו הובאה להצבעה - גם לאחר ההצבעה הקודמת בוועדת המשנה, גם בשבועות שעברו מאז וגם ביום ההצבעה. באופן כללי אני לא מתייחס לגורמים אנונימיים שמצוטטים, מאחר וזהו כלי לסכסך בין שותפים ללא קשר למציאות". 

חברת המועצה אסנת ספורטה מסרה בתגובה:

"כנבחרי ציבור, המנדט שקיבלנו מהציבור הוא לשמור על האינטרס של תושבי העיר. ההחלטה להצביע נגד הצבת היבילים נובעת משלוש סיבות. הראשונה היא שאנחנו נמצאים במצוקת 'שטחים חומים' המיועדים לבניית מוסדות ציבור, ובעיקר מוסדות חינוך, ועלינו לנצל כל קרקע קיימת לבניית מוסגות ציבור לילדי העיר.

השנייה היא שבביה"ס הזה לומדים 382 תלמידים, ש-320 מתוכם אינם תושבי העיר. כמו כן, מדובר בבי"ס שנמצא בבעלות של עמותה, והמחויבות הראשונה שלנו היא לבתי ספר ממלכתיים ולא לבי"ס פרטיים. לאחר שבחנתי זאת, אני גם יודעת לומר שקיימים בעיר שלנו מוסדות חינוך אחרים שיכולים לתת מענה לאוכלוסיה הכפר-סבאית שלומדת ב'עטרת חיים'.

הסיבה השלישית היא הפגיעה שביה"ס יוצא באיכות החיים שלתושבי השכונה, בשל הצפיפות של 3 בתי ספר ברדיוס של 100 מטר, בתוך שכונה צפופה. יש לזכור שכל תלמידי החוץ שמגיעים לביה"ס מוסעים אליו, מה שהופך את הבקרים בשכונה לבלתי נסבלים מבחינה תחבורתית". 

חבר מועצת העיר, אורן כהן, מסר: "הצבעת חברי מועצת העיר שלא להוסיף מבנים יבילים איננה עניינית ונובעת ממניעים לא עניינים. ישבתי בישיבה ונדהמתי איך חברי מועצה  מתארים כל אחד בדרכו את מגוון התירוצים מדוע לא לאשר את הוספת המבנים לתלמידים. בהחלטה זו דנו את התלמידים ללמוד בתת תנאים מבלי למצא פיתרון פדגוגי הולם או אפילו להחליט על עתיד בית הספר. לא ניתן שלא לחוש שהחלטה שכזו היא רק משום שמדובר בתלמידים דתיים חרדים. האם דמם של התלמידים שונה מדמם של יתר התלמידים? זוהי החלטה שדגל שחור ענק מתנוסס עליה ובושה שהתקבלה כך. לא יתכן שדין אחד לתלמידים חרדים ודין שונה לאחרים. כל מגוון הטענות, לרבות אלו של השכנים הסמוכים ועצם הטענה שמרבית התלמידים אינם תושבי העיר, הם טענות שמוטב שיעלו בפורום מתאים ועם אנשי מקצוע מתאימים ובשיתוף הציבור ונבחרי העיר. ליבי ליבי עם התלמידים שנפגעו ומקווה שמי שהצביע נגדם יוכל להסתכל להם ביום ראשון בעיניים ולנמק את ההחלטה".