160 קייטנות עירוניות ופרטיות יפעלו במהלך החופש הגדול בכפר סבא. מדובר במספר שיא, כאשר העירייה מקפידה לטפל ולפקח על כל הקייטנות הנמצאות בשטח שיפוטה, כמתחייב בחוק הפיקוח על הקייטנות תש"ן- 1990 ובחוק רישוי עסקים.

צילום המחשה: shutterstock

במסגרת זו, כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות או קייטנות פרטיות ברחבי העיר, מחויבים בהוצאת היתר פדגוגי ממינהל משרד החינוך בליווי מסמכים המעידים על תוכנית הקייטנה, רשימת כוח אדם ואישורי השכלה, אישור ממשטרת ישראל, אישור ביטחוני של קב"ט העירייה ואישור בטיחותי של יועץ הבטיחות העירוני. זאת בנוסף, לאישורים של משרד הבריאות ושירותי הכבאות. כמו כן, כל הקייטנות מפוקחות על ידי תברואנים מוסמכים של העירייה.

בין הקייטנות העירוניות שיפעלו בעיר ניתן למצוא את קייטנות גני הילדים, קייטנות החופש הגדול המיועדות לבוגרי כיתות א'-ג' ומתקיימות בבתי הספר עם אפשרות לצהרונים, קייטנות הרפתקאולוגיה של מוזאון כפר סבא, קייטנת קיץ בחי פארק המיועדת לגילאי גן חובה עד תלמידים העולים לכיתות ד', קייטנות מדע בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה ועוד.

ראוי לציין, כי לקייטנות החופש הגדול בבתי הספר היסודיים נרשמו מעל 3,350 תלמידים, כשלפעילות ההמשך בצהרונים נרשמו מעל 1,100 תלמידים.

צילום המחשה: shutterstock

בשל שיפוצים במבני חינוך המתבצעים במהלך חופשת הקיץ, הועתקה קייטנת ביה"ס יצחק שגה לביה"ס גורדון. תלמידי בתי הספר בן גוריון וגולדה ישתתפו בקייטנות המתקיימות בחטיבת אלון ותלמידי ביה"ס אופירה נבון יתארחו בקייטנות שיתקיימו בבית הספר הדמוקרטי, חב"ד ותורה ומדע.

הנושא הפדגוגי בקייטנות אלו השנה יהיה "מספרים סיפורים בכל מיני צבעים", כאשר ישתתפו בהן חלק ממורות בתי הספר, מדריכים צעירים מאגף נוער, צעירים וקהילה וצוותי הצהרונים. קייטנות המדע, המיועדות לתלמידי כיתות א'-ו', יתקיימו בשני מחזורים במהלך חודש יולי בבתי הספר סורקיס ודבורה עומר.