"הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור" של משרד המשפטים, קבעה כי על סמך המידע שבידה לא ניתן לקבוע כי ראש עיריית כפר סבא, יהודה בן חמו, מצוי בניגוד עניינים בכל הנוגע לטיפולו בפרוייקט "פינוי בינוי" במתחם ששת הימים בעיר, חרף קשריו עם היזם עופר שליכטר המעורב בקידום הפרוייקט.

הבדיקה נעשתה בעקבות תלונתם של חבר המועצה בני כברה המתמודד על ראשות העיר בימים אלו, ושל חבר המועצה גיא בן גל.

בבדיקתה מצאה הוועדה כי שליכטר אכן היה פעיל בשירותו של בן חמו במערכת הבחירות של 2003, וכי מטה בן חמו שכר משליכטר את משרדיו ואף שכר ממנו כח אדם.

עם זאת המסקנה אליה הגיעה הוועדה היא כי "בהסתמך על המידע שמסרת, קשרים כפי שהתקיימו בעבר בינך לבין מר שליכטר ובין מטה הבחירות שלך לבין מר שליכטר, אין די בהם כדי להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינם בכל הקשור למר שליכטר".

מרכזת הוועדה, עו"ד יעל אחילאה, ציינה כי שאלת הפטור מתשלום דמי ההשבחה לו זכו יזמי הפרוייקט מעיריית כפר סבא הוא אינו בתחום האחריות של הוועדה.

בתלונתם, כתבו כברה ובן גל כי שליכטר הינו ידיד ותיק של בן חמו, אשר מקורב אליו פוליטית ואף סייע לו במערכת הבחירות האחרונה. השניים הצביעו על הפטור מתשלום דמי השבחה לו זכו יזמי הפרוייקט מעיריית כפר סבא שלא כדין לכאורה, ותהו על הקשר בין החלטה זו לבין היכרותם של בן חמו ושליכטר.

בתגובתו לתלונה, אישר בן חמו כי אכן התקיימו קשרים בין מטהו לבין שליכטר במערכת הבחירות, בינהם השכרת משרדים משליכטר תמורת תשלום מלא, ושימוש בכח אדם מטעם חברתו של שליכטר, גם כן בתשלום.

עוד ציין בן חמו כי שליכטר הציע לו סיוע פוליטי. עם זאת, הכחיש בן חמו את היותם ידידים, וטען כי בסך הכל גרים הוריהם בשכנות. משליכטר עצמו לא קיבלה הוועדה תגובה.

"מדובר בתלונות קנטרניות, שהוגשו ערב בחירות כדי לצבור כותרות, והתוצאה אליה הגיעה הועדה למניעת ניגוד עניינים, היתה צפויה", אמר בן חמו בתגובה להחלטה. "צר לי שחברי המועצה יורדים לרמה כזו ומגישים תלונות חסרות בסיס", הוסיף.

לעומתו סרב כותב התלונה בני כברה להגיב לעת עתה, זאת משום שהחלטת הוועדה עדיין כלל לא הגיע לידיו, והוא שמע עליה לראשונה מפי "ידיעות השרון".

"טרם קיבלתי את החלטת הוועדה לעיוני ולכן אינני מעוניין להתייחס עדיין", אמר. "עם זאת אני תמה כיצד יכול להיות שמי שהגיש את התלונה לוועדה, לא מקבל את תשובתה לידיו, וצריך לשמוע אודותיה מצד שלישי".