הפרופסור אמנון רובינשטיין, שכיהן בעבר כשר החינוך, התרבות והספורט בממשלה, הודיע כי הוא תומך בהצעת הרפורמה במערכת החינוך בכפר סבא, אותה מציעה סיעת מרצ בעיר, בראשות יאיר אברהם.

"רפורמה זו נראית לי ראוייה ומעשית כאחד ואני מקווה שניתן יהיה לבצעה", אמר רובינשטיין לאחר שהועברה לעיונו הרפורמה. הרפורמה של מרצ מבוססת על תוכנית מפורטת שהוכנה על ידי צוות מומחים ממכללת בית-ברל, וקוראת, בראש ובראשונה, לעשות שינוי מבני במערכת החינוך העירונית, על ידי איחוד חטיבות הביניים והתיכונים לבתי-ספר שש שנתיים.

עקרונות נוספים ברפורמה הם הקמת מועצה ציבורית לחינוך, המורכבת מאנשי חינוך, אקדמיה ונציגי ציבור, הפעלת תכניות ומסלולים ייחודיים במסגרת הממלכתית, שילוב לימודי יהדות בחינוך הממלכתי, תגמול בעלי תפקידים מיוחדים, מורים מצטיינים, קליטת מורים-גברים חדשים ומיסוד שיתוף פעולה מקצועי ואקדמי עם מכללת בית-ברל.

הצעה נוספת היא למדוד את ההישגים במערכת החינוך לאורך זמן, עם פרמטרים שונים מאלו שנבחנים עכשיו, כגון שקלול המצב הסוציו-אקונומי בהערכה בית-ספרית, שקלול של אחוזי נשירה עם שיעור הזכאות לבגרות, ירידה ברמת האלימות בבית הספר, ירידה במוטיבציה לעבור על חוקי המדינה ועלייה ברמת המעורבות של הפרט בקהילה.

כנסו גם לעמוד בחירות המלא של mynet.