הסלמה במחאתם של סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה: מחר ייתכנו הפגנות נוספות כמחאה על תנאי עבודתם, לאחר שביום שישי האחרון התכנסו נציגי הסגל מול ביתה של נשיאת האוניברסיטה, פרופ' חגית מסר-ירון, בכפר סבא, למחות על תנאי עבודתם.

העובדים אמרו, כי החליטו להחריף את המאבק לאור שתיקתה הממושכת של הנשיאה בעניין השביתה בת שלושה שבועות. "נשיאת האוניברסיטה וההנהלה ממשיכים בקו האסטרטגי בו נקטו מיומה הראשון של השביתה", אמר נציג הסגל, "משיכת זמן שמטרתה 'שבירת' הסגל השובת וגם את כוחו של הארגון היציג כוח לעובדים".

השבוע תיכנס השביתה לשבוע הרביעי שלה. אם לא תשתנה מדיניות הנשיאה והמשא ומתן עם העובדים יזכה להתקדמות משמעותית, אומרים חברי הסגל, יוחרפו צעדי סגל ההוראה.

מחר (שלישי) מתוכננת מחאה נוספת מול ביתה של מסר-ירון, במסגרתו יוקראו קטעי שירה הקשורים לתנאי העסקה ומאבקים.

מהנהלת האוניברסיטה נמסר: "הנהלת האוניברסיטה הפתוחה מגנה את ניסיונם של קומץ פעילים, שמרביתם אינם עובדי האוניברסיטה, להפריע לסדר הציבורי בשכונת מגורים. דבר זה לא רק שאינו מתקבל על הדעת במערכת יחסי עבודה, אלא גם שהוא אינו חוקי".