עיריית כפר סבא סיימה את הרבע הראשון של שנת 2009 בגירעון מצטבר של 23,868,000 שקלים בקופה העירונית, כך עולה מהדוח הכספי הרבעוני לרבע הראשון של שנת 2009. מדובר בעלייה של כ-300 אלף שקל שהתווספו לגירעון בתקופה של שלושה חודשים, מאז סוף שנת 2008.

עוד עולה מהדוח כי הגירעון בתקציב הבלתי רגיל של העירייה (תב"ר) מסתכם כבר בסכום של כ-13 מיליון שקל וזאת לעומת כ-10.5 מיליון שקלים בסוף
השנה החולפת. אם זה לא מספיק אז עומס המלוות לפירעון של העירייה מסתכם בסכום אסטרונומי של 202,623,000 שקל וזאת, לעומת כ-183 מיליון שקלים שהיו שלושה קודם לכן.

עוד עולה מנתוני הדוח, כי עיריית כפר סבא ביצעה העברות תקציביות לכיסוי הגירעון המצטבר בסכום של כ-12.4 מיליון שקלים וזאת לעומת סכום של כ-8.8 מיליון שקלים שאושרו במסגרת תקציב העירייה השנתי כפי שאושר על ידי מועצת העיר.