עיריית כפר סבא השיקה השבוע ספר חדש, המיועד ללימוד מולדת, חברה ואזרחות, ויילמד בכל כיתות ד' בעיר במסגרת הנושא "כפר סבא עירי". הספר מהווה חלק ממכלול התכנית "לחיות יחד בישראל", תכנית שעובדה והוכנה בידי מט"ח בשיתוף אגף החינוך בעיריית כפר סבא ובליווי משרד החינוך.

התכנית כוללת ספר צבעוני, אלויו נלווה גם אתר אינטרנט אינטראקטיבי המאפשר לתלמידים ולהוריהם למידה ופעילויות משותפות המיועדות להכרת העיר, מורשתה, תרבותה ואנשיה.

התכנית "לחיות יחד בישראל" אינה עוסקת רק בעיר עצמה, אלא גם בסביבה הגיאוגראפית והאנושית המקיפה אותה: מיקום גיאוגראפי, אוכלוסיות של ערים שכנות, ובכלל זה בני מיעוטים קרובים ורחוקים.

הספר כולל גם פרק המלמד על צורות התיישבות שונות בארץ, סדרי גודל של יישובים ומאפייניהם, והוא מלווה בתמונות, הן מהארכיון העירוני והן מימינו.

התלמידים לומדים על המערכת העירונית, על משמעותה של רשות מקומית וכיצד היא פועלת. כל המורים העתידים ללמד בשנת הלימודים הנוכחית את התכנית,
עוברים בימים אלו השתלמות מטעם מט"ח.

באגף החינוך בעירייה שמחים לחדש תכנית ותיקה זו, שאינה פועלת מזה כ-20 שנה, המאפשרת למידה מעודכנת חווייתית וערכית. הספר חולק לכל בתי הספר בעיר. תלמידי כיתות ד' יקבלו אותו בהשאלה, על מנת שעותקי הספר יוכלו לשמש תלמידים נוספים גם בשנים הבאות.