ראש עיריית כפר סבא, יהודה בן חמו, נפגש בשבוע שעבר עם ועד ההורים של בית ספר "גולדה" ועדכן אותו, כי התלמידים ישובו לאחר חופשת סוכות לבית הספר. ועד ההורים בתגובה: "אנחנו לא חוזרים". הוויכוח בין הצדדים הפעם נסוב סביב בדיקת מקלט בית הספר.

את ועד ההורים לא מעניין כי התקבל אישור ממשרד הבריאות ומהמשרד לאיכות הסביבה שבית הספר כשיר ללימודים. גם הדוח המסכם של ועדת מרינוב, בראשות פרופ' מרינוב, המציג את אופן פתרון הבעיות ואת המסקנה הסופית - שבבית ספר "גולדה" ובשכונת "אלרם" אין כל חריגה באיכות האוויר, לא הרשים את הוועד.

הם העדיפו לדבוק במסקנותיו של בודק פרטי אותו שכרו אשר מבקש לבצע עוד מספר בדיקות שמשום מה העירייה והעומד בראשה מתנגדים להן.

אמנם במהלך הפגישה בין ראש העיר לוועד ההורים ציין בן חמו, כי הוא מוכן לבצע את הבדיקות שהם דורשים ואף ביקש שיגישו לו בכתב הצהרה, כי אלה יהיו הדרישות האחרונות שלהם,
אולם כמה דקות לאחר שהסתיימה הפגישה התקשר בן חמו ליו"ר הוועד, שמעון פרי, ועדכן אותו שהדרישות יבוצעו, למעט הבדיקה במקלט בית הספר.

"אנחנו לא מוכנים לוותר על בדיקת המקלט, הרי לא יעלה על הדעת בית ספר ללא מקלט. מדובר במקלט שמשתרע על כמחצית משטח בית הספר", אומר פרי.

מעיריית כפר סבא נמסר: "מאמצים ומשאבים רבים הושקעו על מנת לקבל את אישורי פתיחת בית הספר. אין להעלות על הדעת שאנשי המקצוע היו מאשרים את פתיחתו אם לא היו משוכנעים כי אין כל חשש בריאותי בשטחו. המקלט, שהיה סגור במשך שנה, יישאר סגור, עד אשר תבוצענה בו פעולות האוורור והניקוי שהומלצו".