שומרים על החשמל. ישיבה דחופה התקיימה השבוע בין נציגי עיריית כפר סבא לנציגי חברת חשמל בעקבות הפסקת החשמל הגדולה שפקדה את אזור השרון לפני שבועיים.

בישיבה בה נכחו ראש העירייה יהודה בן חמו, אנשי אגפי ההנדסה ואיכות הסביבה ומנהל אזור רעננה של חברת חשמל, יוחי מילר, סיכמו הצדדים כי שיתוף הפעולה בין העירייה לחברה יועמק ויחוזק בנושאים הקשורים למניעת הפסקות חשמל
ולהידוק העברת מידע מהיר ועדכני לציבור.

עוד סוכם על הידוק הקשר בין מוקד המידע של חברת החשמל לבין מוקד החירום העירוני. כמו כן, הוחלט כי בנושא הגיזום יפעל צוות משותף של חברת החשמל והעירייה, פעולה שאמורה לקצר את משך זמן קבלת אישורי הגיזום והיקפי הגיזום, תוך שמירה על חזות העיר.

יצוין, כי בעקבות קריסת ענפי עצים שהובילו לקריסת קווי חשמל, מתבצעות בשבוע האחרון עבודות גיזום לאורך קווי החשמל בערי השרון.

"נזקי הסופה האחרונה חייבו אותנו להיערכות מחודשת מול חברת החשמל", אמר בן חמו, "השכלנו ליצור מנגנון שצפוי להקל על התושבים".