צילום: אסף פרידמן באפריל 2018, באיחור של כמה שנים, תחל בנייתו של מחלף סוקולוב, שיאפשר לנוסעים מערבה בכביש 531 להיכנס לכפר סבא. המחלף ייבנה על גבול הוד השרון-כפר סבא, ואף שהתוכנית כבר אושרה, עדיין לא נפתרו כל המחלוקות התכנוניות, המשפטיות, המוניציפאליות, הסביבתיות והאנושיות הכרוכות בפרויקט: תושבים מהוד השרון, שהכביש החדש יעבור ממש בתוך החצר שלהם ובתיהם ייהרסו בקרוב - עדיין ללא הסכם פיצויים; תושבים מכפר סבא, שהכביש יעבור בצמוד לחצרותיהם - ללא קיר אקוסטי מפריד ביניהם לבין הכביש, כך על פי התוכנית הנוכחית, ועם חשש לירידת הערך של דירותיהם.

כפר סבא תהפוך לפקק ענק בשביל לפתור את בעיית הפקקים
כביש 531 יפתור את בעיית הפקקים? לא לתושבי כפר סבאעל פי התוכנית, הפנייה מכביש 531 מערב, ימינה לרחוב סוקולוב בכפר סבא, תיעשה באמצעות כביש גישה (רמפה, בלשון התוכנית) בן שלושה נתיבים, שיתפתל מדרום-מערב ליער אוסישקין ויגלוש במורד לכיוון רחוב סוקולוב, הנמצא במפלס נמוך יותר. זאת תוך שהוא מספח לתחומו שטחים פרטיים שהופקעו לטובת הפרויקט. בימים אלה כבר ניתן לראות באזור גדרות, דגלונים ושלטים שהציבה חברת "נתיבי ישראל" לסימון השטחים המופקעים.
בשעה שבצד הכפר סבאי של תוואי הרמפה, תופקע רק רצועה צרה מחצרות הבתים, בצדו השני של התוואי - בשטח המוניציפאלי של הוד השרון, תדרוס הרמפה וידחק החניון המורחב של תחנת הרכבת סוקולוב, את בתיהן של ארבע משפחות. בעוד חודשים אחדים יעלה עליהם הבולדוזר ויהרוס אותם.

פינוי - ועדיין אין פיצוי
ביתם הדו משפחתי של שמחה מן ואחותו דבורה קוזניץ נבנה ב-1954. הם מתגוררים בו מאז 1960. לפני כ-12 שנה הפקיעו למעלה ממחצית שטח המגרש שלהם לטובת חניון הרכבת בתחנת סוקולוב. עכשיו הופקע שאר השטח לצורך הרחבת החניון, ובתחילת חודש מאי הם אמורים לפנות את בתיהם. "קיבלנו מ'נתיבי ישראל' מכתב הדורש מאיתנו לפנות את הבית 'מכל אדם וחפץ'. אפשר לחשוב שפלשנו לבתים הללו. הרי אלה הבתים שלנו", אומרת דבורה קוזניץ. "כבר שנים אנו יודעים שזה עומד לקרות, אבל כשזה מגיע, זה כואב".

לדברי השניים, זה שלושה חודשים לפני הפינוי, ועדיין אין להם הסכם פיצויים עם החברה. "הסכום שמציעים לנו הוא בשיעור של עשרות אחוזים מתחת לשווי האמיתי של הבית", אומר שמחה מן.

"הרמפה הזו נולדה בחטא", אומר מוטי שמיר (שמלצר), כיום תושב מגדיאל שגם ביתו אמור להיהרס. "בזמנו הפקיעו מאיתנו שישה דונם לצורך סלילת כביש 531 והקמת חניון הרכבת, כשהשטח עדיין רשום על שמנו בטאבו. השטח שהופקע היה חקלאי ולא כלל מבנים, ולכן כלל לא שילמו לנו פיצויים". באחרונה הפקיעו מהשטח של שמיר את שלושת הדונמים הנותרים, לצורך בניית הרמפה. השטח שהופקע הפעם כולל את בית המגורים של המשפחה וגם את המבנים של המשק החקלאי שניהל אביו, שהיה אחד מבעלי המשקים הגדולים באזור וגידל בקר, עגלים, תרנגולות וסוסים.

משפחת שמלצר (ההורים, בנם ובתם) התגוררו בבית משנת 1952. הבן מוטי עזב אחרי נישואיו. אמו התגוררה בבית עד שנפטרה לפני כשש שנים, ואחרי מותה הושכר המבנה לגן ילדים פרטי "גן ביער". הריסת המבנה תידחה עד סיום שנת הלימודים. ועד אז, אולי יסתיים המו"מ על פיצויים."אנו חסרי אונים"
על בתיהם של משפחות שמלצר, חיימוביץ', מן וקוזניץ, משקיפים כמאה משפחות המתגוררות בבניינים שברחוב ארלוזורוב בכפר סבא הסמוכים לתחנת סוקולוב. את חששם מהשפעת כביש הגישה על איכות חייהם ועל ערך דירותיהם, הביעו נציגי הדיירים מהרחוב בעת פגישתם בשבוע שעבר עם מהנדסת העיר ענת צ'רבינסקי ועם נציגי חברת "נתיבי ישראל".

לאחר שתוכניות חלופיות להסטת התוואי שהגישו עיריית כפר סבא והמהנדס חיים פליישר נדחו על ידי "נתיבי ישראל", בטענה שאינן ישימות מבחינה הנדסית, דורשים התושבים להקים קיר אקוסטי.

לטענת "נתיבי ישראל", לא תוכנן מיגון אקוסטי מכיוון שאין בו צורך - מפלס הכביש נמוך יותר ממפלס הבתים, והקיר התומך שייבנה לאורך הרמפה יהווה מחסום אקוסטי, אומרים בחברה. הדיירים מצדם הביעו חוסר שביעות רצון ומהנדסת העיר הבטיחה
לבדוק את הנושא.

ועד שהנושא ייבדק, השבוע כבר הוסרה הגדר בחצר הבית של משפחת גולדברג, שהייתה מכוסה ביוטה ירוקה, והותקנה גדר לבנה חדשה, מאותו סוג המיועד לתיחום אתרי בנייה. בהתאם לצו ההפקעה, הוזזה הגדר החדשה כשני מטר פנימה לתוך החצר.

לדברי רוחי מאירי, שגדלה בבית הזה מאז ילדותה, אמנם שטח ההפקעה קטן, רק 20 מ"ר, אך "זה אולי לא נורא, אבל מה יקרה אחרי ההפקעה? ייסלל כביש בן שלושה נתיבים, 3-2 מטרים מתחת לחצר שלנו, ושיא החוצפה הוא שלא רוצים להציב קיר אקוסטי, בטענה שמפלס התנועה לא יהיה בגובה החלונות שלנו".

"השנה הוציאה חברת 'נתיבי ישראל' צו הפקעה מקביל על אותם שטחים, לצורך