תושבים בשכונה הירוקה הגרים בקרבת רחוב משה סנה, ביקשו לעתור לבית המשפט לעינינים מנהליים בלוד כנגד העיריה ולאשר להם לתבוע אותה תביעה יצוגית, אך בקשתם נדחתה על ידי השופטת מיכל נד"ב.

רחוב משה סנה

שתי המשפחות שעתרו ביקשו להכיר בתביעה שלהם יצוגית, בשם כל הדיירים ברחוב. הם ביקשו פיצוי על ירידה שחלה לטענתם בשווי הדירות שלהם וכן ביקשו החזר של היטל ההשבחה ששולם לעירית כפר סבא לאחר שהכביש נבנה שלא לפי התוכנית.

לטענת התובעים עבודות הבניה והסלילה נעשו שלא בתוואי שנקבע בתב"ע אך השינוי לא פורסם בפומבי ולכן לא יכלו להגיש אליו התנגדויות ולנסות למנוע אותו מבעוד מועד. לטענתם הדרך נסללה ממש בסמוך לבנינים, דבר היוצר מטרדי רעש, התוואי שלה עובר בשטח ציבורי, בוטלו במקום חניות בשל השינוי, המדרכה הוצרה ונבנו עליה שבילי אופניים וכן נבנתה במקום כיכר שלא על פי התוכנית המקורית.

השופטת נד"ב לא גרסה כי לא נגרם נזק למתגוררים בקרבת הכביש שנסלל ברחוב משה סנה, אך לא הסכימה להכיר בתביעה כיצוגית כיוון שהנזקים לכל דירה שונים בעיניה בהקפם וכל דירה זכאית לסעד שונה אם יפוצו בעליה. היא כתבה עוד כי הנזקים הממוניים גבוהים ועל כן אי קבלת התביעה כיצוגית לא תמנע מכל הרואה עצמו פגוע לתבוע בעצמו בתביעה "הדורשת בירור אינדיווידואלי". היא כתבה בהחלטתה לדחות את התביעה כי "השונות בין חברי הקבוצה היא כבדת משקל"..