הסכנה המרחפת על עובדי חברת טבע בכפר סבא לא נעלמה מעיניו של חבר המועצה עמירם מילר (עבודה) שהגיש היום (חמישי)הצעה ייחודית.

עמירם מילר. צילום: אסף פרידמן

מילר הגיש הצעה לסדר יומה של המועצה שתורה להנהלת העיר לבכר ולהעדיף בקליטת עבודה את מפוטרי "טבע" בכפר סבא. 

"עקב פיטורי מאות עובדים במפעל טבע כפר סבא", כתב מילר בהצעתו, "אבקש כי תנתן עדיפות בקליטה בעבודה בעיריה, בחברה הכלכלית ובמפעל המים למפוטרים וזאת בכל הנושאים שאינם מחויבים במכרז פומבי כגון סייעות, עובדי כפיים, מלווי הסעות, פקחי חניה וכל תפקיד אחר בעדיפות לתושבי כפר סבא מתוך מפוטרי טבע שיהלום את כישוריו המקצועיים של המפוטר/ת".

מילר סיים את הצעתו: "כפי שנאמר במקורות: 'כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו'". 

ד"ר ענת קלומל. צילום: צילום: ענת גבע שרון

גם חברת מועצת העיר, ד"ר ענת קלומל צוויג (תפו"ח) לא שוקטת על השמרים בכל הקשור לפיטורי חברת "טבע". קלומל, בהמשך להצעתו של מילר, מבקשת מהנהלת העיר לבדוק האם ניתנו הקלות ייחודיות בארנונה או בכל קטיגוריה לחברת טבע בעיר, ובמידה ואכן ניתנו, יש לבחון אותם מחדש.

קלומל טוענת כי אין זה מן הדין ומן הראוי שחברה אשר מקבלת הקלות במסי ארנונה או מסים אחרים, תפטר עובדים תושבי העיר. "במידה ואכן ניתצנו הקלות", אמרה קלומל, "אבקש להסיר אותן במידה ויתממשו הפיטורים בחברה בכפר סבא".