קיצוץ מכסות המים בכ-25% הוטל על הערים לפני כשבועיים, וזאת לאחר ש־2017 הולכת ומסתמנת כשנת בצורת. 

גינה מיובשת בכפר סבא

על פי החלטת רשות המים קיצוץ זה הוא הכרחי בשל העובדה שאנו נמצאים כבר שנה חמישית ברציפות בשנת בצורת. 

עם קבלת ההוראה פנה פורום 15 הערים הגדולות בישראל הכולל את כפר סבא לרשות המים בדרישה שלא לקצץ את מכסות המים הדרושות להשקיית גינות ציבוריות.

צביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר שחתום על המכתב שהופנה למנהל הרשות, גיורא שחם: "איננו מתנגדים לשמירה על משטר מים אולם משמעותו המיידית של מהלך זה הוא ייבוש כולל של חלקים נרחבים מהשטחים הציבוריים הפתוחים הירוקים המצויים בתחומי הרשויות המקומיות.

פארק כפר סבא. בתהליכי ייבוש?

"אנו סבורים כי הגינון הציבורי אינו המקום הנכון ואינו המקום הכדאי להשגת קיצוץ כזה הן מבחינת פוטנציאל החיסכון, והן מבחינת ההשלכות והנזקים החמורים שמהלך כזה יגרום לשטחים הציבוריים הפתוחים, ולציבור הרחב העושה בהם שימוש".

לדברי ראשי הרשויות בפורום הפתרון לבעיית הבצורת מצוי רק: "במהלכים כלל ארציים לטובת החיסכון במים, באמצעות פעולות הסברה, חינוך ובמידת הצורך גם אכיפה בתחומי הרשויות המקומיות". 

מרשות המים לא נמסרה תגובה.