דוברות משרד המשפטים הוציא הודעה היום (רביעי) בצהריים בזו הלשון: "פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הודיעה ליהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא, על דעת פרקליט המדינה, כי בהמשך למכתב יידוע אשר הועבר לו בחודש אוגוסט 2017, נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בעבירות נוספות". 

צילום: מוטי קמחי

העבירות המדוברות הן: הטרדת עד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות. 

כזכור, באוגוסט האחרון קיבל בן חמו הזמנה לשימוע לפני העמדתו לדין בגין עבירות שחיתות חמורות, בהן גניבה, מרמה והפרת אמונים.

לפי כתב החשדות שנשלח לבן חמו, במסגרת כהונתו כראש עיריית כפר סבא פעל בן חמו במהלך השנים 2004 ואילך לגיוס תרומות המיועדות, לכאורה, לנזקקים, וזאת ללא שיתוף מחלקת הרווחה או גזבר העירייה. בן חמו הניע את אנשי לשכתו לפנות בסמוך לחגים לאנשי עסקים וקבלנים, בעלי אינטרס בעיר כפר סבא, ולבקש מהם לתרום באמצעות העירייה תווי קנייה ל"נזקקי העיר". בתמורה לפניות קיבל בן חמו תווי קניה בסך של מאות אלפי שקלים. תווי הקניה חולקו על ידי בן חמו למקורביו, עובדי לשכתו, לחלוקה לנזקקים על פי ראות עיניו ולצורך השגת רווחים פוליטיים. חלק נכבד מתווי הקניה נלקחו על ידי בן חמו לצורך צרכיו האישיים. בן חמו לא דיווח על התקבולים לרשות המסים ולא שילם את המסים הנובעים מפעילות זו.

בנוסף, במהלך כהונתו כראש עיריית כפר סבא, קידם בן חמו את עניינו של חברו הקרוב באופן פעיל למול גורמי טיפול עירוניים, ולא הצהיר על ניגוד עניינים או נמנע מקבלת החלטות בעניין מקורבו כנדרש.

כמו כן, במהלך חודש ספטמבר 2017, לאחר שהועברו לעיונו עיקרי חומר החקירה בתיק זה, נפגש בן חמו עם אדם אשר שימש כנהג בלשכת ראש העיר ושוחח עמו. במהלך השיחה הטיח בו בן חמו נתונים מתוך התיק, ובכלל זאת נתונים שמסר אותו אדם בהודעותיו במשטרה. זאת, בניגוד לחוק ולתנאים המגבילים החלים על בן חמו.

לבן חמו ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז מרכז (פלילי), בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדו.

החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל ורשות המיסים - חקירות מס הכנסה מרכז.