לטובת מניעת הפגיעות בהולכי רגל מתחילה עיריית כפר-סבא באכיפת רכיבה בלתי חוקית של כלי רכב חשמליים.

צילום המחשה: מוטי קמחי
עיריית כפר-סבא תחל, באמצעות הפקחים העירוניים, באכיפה של החוק. במסגרתו יינתנו קנסות כספיים החל מ- 250 ועד 1000 שקלים. 

תקנות התעבורה שיאכפו על ידי פקחי העירייה וסכומי הקנס שיינתנו:

איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה / קריאת SMS) - הקנס - 1000 שקלים. 

איסור על שימושים במדרכות, שבילי הולכי רגל, או בכל דרך אחרת ברחוב שבו קיים שביל אופניים - הקנס - 250 שקלים.

איסור גרימת הפרעה לתנועה עוברי דרך במדרכה - הקנס - 250 שקלים.

איסור חציית מעבר חצייה ברכיבה (חצייה מותרת רק בהובלה של האופניים לחציית כביש) - הקנס - 250 שקלים.

איסור שימוש באוזניות לרוכב בדרך - הקנס - 250 שקלים. 

סמכויות הפקחים העירוניים

הוצאת אוויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה.

רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.

סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת פקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.

הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.

סמכות לדרוש מכל הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.

במקביל לאכיפה העירונית, משטרת ישראל תמשיך לאכוף במסגרת סמכותה תקנות נוספות הקשורות לנסיעה עם כלי רכב חשמליים.