בתום דיון לילי סוער מאוד, עבר לפני כשבועיים בקריאה ראשונה "חוק המרכולים", לפיו לשר הפנים יינתנו סמכויות לפסול חוקי עזר עירוניים שמקודמים ברשויות המקומיות, ובכך לסגור מרכולים הפועלים בשבת.

מרכז ג'י

בכפר סבא כידוע, פתוחים עסקים לא מעטים ולכן אישור החוק עלול לאיים על הסטטוס קוו הנהוג בעיר במשך שנים, שמאפשר בין היתר את מרכז ג'י וקניון אושילנד בשבת.

במטרה לקדם מהלך נגדי, מנסים כעת במר"צ כפר סבא בראשות חבר המועצה עילאי הרסגור הנדין להעלות הצעה לתיקון חוק העזר העירוני, כך שיבטיח את המשך פעילות העסקים בשבת.

קניון אושילנד

"על מנת להמנע מפגיעה עתידית ברוב החילוני בעיר כפר סבא, נבקשך להעלות בהקדם האפשרי הצעה לתיקון חוק עזר העירוני, כך שיבטיח את המשך פעילותם בשבת של בתי העסק הפועלים במתחמים שפורטו", כותב הרסגור. 

כזכור, לפני מספר חודשים פרסמנו ב"מיינט כפר סבא" אודות המאבק שנוהל בין הוועד למען שמירת השבת בהשתתפות סוחרי העיר לבין עיריית כפר סבא בנוגע לפתיחת קניון אושילנד בשבת. מאבק, שבעטיו הוגש בג"צ הנדון בימים אלו. 

בין היתר הוגשה גם עצומה בעניין ובה מאות חותמים נגד הכוונה לשנות את הסטטוס קווה בעיר בעניין זה. 

עילאי הרסגור הנדין

חבר מועצת העיר, עילאי הרסגור הנדין: "חוק המרכולים הוא הצעת חוק שמטרתה  לכפות על תושבי ישראל החילונים אורח חיים שהם אינם מעוניינים בו. יש גבול למה שהציבור מוכן לספוג ומבחינתי נלך פה למלחמה על זכותנו לחיות בשבת.

אני רוצה להוסיף כאן משהו ברמה האישית: יש לי כבוד רב לציבור שומרי המצוות. אני מכבד את אמונתו של ציבור זה ומעולם לא העליתי על דעתי למנוע ממנו לחיות לפי דרכו. כואב לי מאוד שכמה ממנהיגי אותו ציבור ברמה הארצית מחפשים כל הזמן דרכים לפגוע בציבור החופשי. הם עושים זאת בניגוד לדעתם של רבים ממצביעיהם וגורמים לנזק עצום במרקם החיים כאן. אני קורא לתושבי העיר כולם, דתיים וחילונים כאחד, להצטרף אלי בקריאה לכבד איש את רעהו ולא לכפות אף אמונה".