השיטור העירוני שבאגף חירום וביטחון בעיריית כפר סבא קיבל ציונים שגבוהים מהממוצע הארצי בסקר ארצי שקיים המשרד לביטחון פנים בכלל יחידות השיטור העירוני בישראל שבדק את האקלים הארגוני. מתוך הסקר עולה כי הממוצע היישובי בנושא זה עומד על 92% ציון גבוה בהרבה מהממוצע הארצי שעומד על 73% בלבד.

פקחי השיטור העירוני. צילום: עיריית כפר סבא

חשוב לציין כי היחידה הכפר סבאית קיבלה ציונים הגבוהים בהרבה מהממוצע הארצי בכלל הפרמטרים שנבדקו. עוד עולה מהסקר כי האקלים הארגוני ביחידת השיטור העירוני בכפר סבא הוא מיטיב ומאופיין במוטיבציה גבוהה. כמו כן, מדובר באווירת עבודה נעימה, בה יש אמון הדדי בין הפקחים לשוטרים ויחסים טובים בין צוות היחידה למנהל או המפקד הישיר.

כאמור, המשרד לביטחון פנים בדק בסקר המדובר נבדקו 18 פרמטרים מגוונים. ביניהם, הפרמטרים המובילים ביותר בקרב ציוני יחידת השיטור בכפר סבא, נמצאים: מנהיגות, שיתוף פעולה וקבלת מידע נחוץ עם ציון העומד על 100%. יתרה מזאת, בפרמטר בהירות בעבודה קיבלה היחידה 99%, ובפרמטרים: שייכות ומחויבות, הכרות עם יעדים, הכשרות והתאמת ציוד נתנו העובדים את הציון 96%. כמו כן, במוטיבציה וביחסים עם הסביבה נתקבל הציון 95%, ואילו באווירה ביחידה ובאמון קיבלו את הציון 94%.  

בימים אלה יצאו צוות פקחי השיטור לאימון ירי וקרב מגע במטווחי הולנדר העירוניים, וזאת במטרה לשמור על כשירות מיטבית.

שי זייד, מנהל אגף חירום וביטחון בעיריית כפר סבא: "הסקר שנעשה על ידי המשרד לביטחון פנים מהווה עדות נוספת לאיכותה של יחידת השיטור העירוני שאף זכתה לתואר של יחידה מצטיינת עירונית. יישר כוח למפקדי היחידה אפי חרפי ונח חיימסון ולצוות הפקחים והשוטרים שעושים לילות כימים למען ביטחון תושבי העיר. השיטור העירוני, כיחידות נוספות באגף הביטחון ימשיך לשאוף לשיפור מתמיד בביצוע משימותיו".