המרכז המסחרי "בי סנטר" נרכש בסוף השבוע על ידי חברת הנדל"ן "דמרי". המרכז היה בעבר בבעלות 100% של חברת בוני התיכון.

מרכז בי סנטר

במרס 2017 רכשה דמרי 50%, ועתה רכשה את היתרה. דמרי תממן 35% מההשקעה, כ-19 מיליון שקל, מהון עצמי, ותקבל הלוואה בנקאית למימון היתרה, כ-35 מיליון שקל. 

עוד אומרת חברת דמרי, כי 70% ויותר משטח המרכז מושכרים כיוםו הם מניבים הכנסה של 6.5 מיליון שקל בשנה. 

המרכז המסחרי "סנטר בי" נמצא באזור כפר סבא הירוקה, ברחוב אנגל פינת רחוב ספיר. שטחו המניב כ-8,000 מ"ר, ועוד חניות. כצעד טבעי מהעסקה האמורה, בוטל ההסכם לניהול משותף של "סנטר בי", בין דמרי ובוני התיכון.