עיריית כפר סבא נגד כל העולם. עתירה שהוגשה בבית המשפט המחוזי על ידי ראש העירייה, צביקה צרפתי, נגד עיריית הוד השרון, משרד התחבורה, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, חברת נתיבי ישראל, קק"ל, המועצה הארצית לשימור אתרים ועמותת אדם טבע ודין, אושרה זמנית בכפוף לפיקדון של 60 אלף שקלים. בשלב הבא ידון בית המשפט בעתירה שהוגשה.

חורשת אוסישקין | צילום: יוגב עמרני

כזכור, באדמות המדוברות, השייכות ברובן לעיריית הוד השרון, ביקשה חברת נתיבי ישראל להשתמש על מנת לקדם את פרויקט 531 ובניית הרמפה בסוקולוב. הדבר עורר בכפר סבא מחאה ציבורית נוכח הפגיעה האפשרית באיכות חייהם של תושבי כפר סבא הקרובים לאיזור, וכמובן בפגיעה ההיסטורית והסביבתית שיש בעצם כריתת חלק ניכר משארית היער.

בנוסף, ראש העירייה, צביקה צרפתי, שלח בעקבות הידיעה המתוכננת על כריתת היער, מכתב אל פקיד היערות כדי לבחון מחדש את המהלך. אגף ההנדסה אף הוא נמצא במגעים מול משרד התחבורה כדי לבדוק האם יתאפשר שינוי תוואי הדרך.

צביקה צרפתי, ראש העיר, אמר על המהלך: "אנו לא ניתן יד לכריתת העצים המתוכננת ביער אוסישקין, לו חשיבות היסטורית רבה לעיר כפר סבא. אנו מחויבים לשמור על האתרים החשובים למען הדורות הבאים. עיריית כפר סבא רואה בשמירה על ערכי הסביבה והמורשת ערך עליון".

מירית שקד-ברק, המתמודדת לראשות העירייה מטעם סיעת התפוזים, וממייסדות מטה המאבק לבינוי שפוי בעיר, אמרה לגבי הצו: "לא מספיק למנוע את כריתת היער, עצם בניית המחלף הזה אינה מתאימה למציאות שלנו היום. אם כבר יש ליצור נתיבים חדשים עבור תחבורה ציבורית. מהרקע שלי בבינוי שפוי, ככל שתבנה יותר מחלפים, תקבל יותר מכוניות ויותר פקקים".

עו״ד יובל לוי המועמד לראשות העיר כפר סבא, אמר: "לאחר שהבאתי את כל הרשויות למפגש ביער ערב הכריתה שתוכננה. לאחר שהצגתי את כל תוכניות השימור שמגנות עליו מכריתה, תוכניות שמהן התעלמו המערכות הגדולות, גם בית המשפט מבין שנדרשת חשיבה מחודשת, כנגד הרשויות אשר ביקשו לכרות את היער. אני עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות ואוסיף להיאבק בשם התושבים על שמירת הריאה הירוקה. איכות החיים של התושבים אינה הפקר"

מעיריית הוד השרון טרם הגיבו לכתבה.