בית הספר לאה גולדברג בכפר סבא (צילום: אסף פרידמן)

אחד הנושאים החמים בכפר סבא בחודשים האחרונים הוא רמות זיהום האוויר. אם בעבר היו שטענו שהזיהום מגיע מפיח המכוניות, הרי שהיום (ה') התפרסם דו"ח שלפי ממצאיו הגורם המזהם הוא דווקא מפעל בראון הסמוך לשכונה הירוקה. 

במכתב חריף ששיגר למשרד להגנת הסביבה, כתב צחר: "אבקש לזמן את בעלי מפעל בראון לשימוע במשרד להגנת הסביבה, לבירור נושא השימוש בחומר פורמאלדהיד ולערוך חקירה מעמיקה של הנושא ובכלל זה בדיקת רישומים, מחסנים וכל הנדרש לשם בירור העניין".

צחר הוסיף: "מזה שנים ארוכות פועלת עיריית כפר סבא כנגד המפגעים הסביבתיים הנגרמים לתושבי העיר כתוצאה מפעילות מפעל בר און. מפגעים אשר באים לידי ביטוי באלפי תלונות של תושבים על מפגעי ריח".

איתי צחר המנכ"ל הנכנס

"על רקע זאת פעלה עיריית כפר סבא לביטול רישיון העסק אך למצער המשרד להגנת הסביבה השתהה במתן חוות דעת כי מדובר במפגע וכאשר נמסרה חוות דעת זו לבסוף, קיבל בית המשפט את עתירתו של בעל המפעל וזאת בשל פרק הזמן שחלף בין פעולת העירייה לבין אישור המשרד להגנת הסביבה על קיום מפגע.

חמור מכך, אוצר המנכ"ל: "הוא שמאז חזר בו המשרד להגנת הסביבה מהחלטתו כי מדובר במפגע סביבתי וזאת למרות תלונות חוזרות ונשנות".צחר אף ציין במכתבו כי בהתאם לדו"ח שהתקבל בעזרת מערכות הניטור זוהה כי אכן קיימים ערכי פורמאלדהיד חריגים מהמותר על פי החוק.

הממונה על מערך הארצי לניטור האוויר במשרד להגנת הסביבה, ד"ר לבנה קורדובה-ביז'ונר, וד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינויי אקלים, אף ציינו כי "הרכב החומרים האחרים שנדגמו מצביעים על כך כי המקור המשוער לחומר זה איננו תחבורתי וכי 'מקור תיאורטי לפורמאלדהיד הנו מפעל בראון'".

לאה מנסור, יו"ר ועד שכונה 80: "אנחנו משתפים פעולה לאורך השנים עם העירייה ועובדים אל מולה בקשר רציף כגוף אחד. אנו פעלנו יחד בנחישות, וגם נמשיך לפעול, אל מול המשרד להגנת הסביבה כנגד המפגעים הסביבתיים ולרווחת התושבים. אנו נמצאים בקשר שוטף עם מנכ"ל העירייה, איתי צחר, וקבענו להיפגש עמו בנושא כבר ביום ראשון על מנת למצוא את דרך הפעולה בממצאים החמורים לפני פתיחת שנת הלימודים".

הדר לביא מועמדת לראשות העיר: "אני קוראת לעירייה להפסיק עם גרירת הרגליים והסחבת: אם יוכח שהמפעל הוא אכן מקור הזיהום, הגיע הזמן לחדש ולהאיץ את הליך ביטול רישיון העסק שלו, על מנת שיסגר בהקדם האפשרי, עוד לפני שנת הלימודים. מי שמרעיל את המים, האדמה או האוויר – מקומו לא איתנו".

יובל לוי יו"ר האופוזיציה ומועמד לראשות העיר: "בחודש פברואר השנה דרשתי ממנכ״ל העיריה לפעול לסגירת הפעילות של מפעל בר-און. אולם, לצערי, דבר לא נעשה", אמר המועמד לראשות העיר יובל לוי.

עוד הוסיף: "אז כבר ביקשתי להבין כיצד מאפשרים את פעילותם של המפעלים המזהמים בלב שכונת מגורים. לא יתכן שתושבים יהיו חשופים למטרדי ריח על בסיס יום יומי וחמור מכך, לחומרים מסרטנים. עקב דרישתי זאת הוחלט בישיבת המועצה להציב מתקני ניטור בשכונה.

"אשר יגורנו בא ואנו למדים עתה על גילוי רמות חריגות של חומרים מסרטנים באוויר המסכנים בריאות וחיים. זהו יום עצוב לתושבי השכונה הירוקה, אשר כל תלונותיהם הבלתי פוסקות על ריחות, נפלו על אוזניים ערלות. אני קורא מכאן באופן ברור - אין מקום לפעילות מפעלים מזהמים בלב שכונת מגורים. יש להפסיק את עבודתם לאלתר. כשאבחר לראשות העיר אמנע תופעה מסוכנת זאת".

תגובת מפעל בראון תובא כשתתקבל.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "ממצאי הבדיקות הסביבתיות בשכונת "כפר סבא הירוקה" הציגו ריכוזים הנמוכים מערכי הסביבה, קרי תקני איכות אוויר. עם זאת, כפי שקורה במקומות שונים בארץ, נתקבלו ריכוזי פורמאלדהיד הגבוהים מערכי היעד היממתיים, המהווים ערכים אליהם המדינה שואפת.

מקור אפשרי לכך שאותו בוחן המשרד לפליטת ריכוזי הפורמאלדהיד בסביבה, הוא מפעל מזון לבעלי חיים באזור, מאחר ופורמאלדהיד משמש לטיפול נגד זיהום במזון לבעלי חיים.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויערוך בדיקות נוספות בשכונת המגורים, בדגש על בדיקות פורמאלדהיד. בנוסף, יבדוק המשרד אם מפעל המזון עלול לגרום לריכוזים אלה בסביבה באמצעות בחינת היתרי הרעלים, סיורים ובדיקות במפעל".