הסתיימה כהונתו של רבה הראשי של כפר סבא, הגאון רבי אברהם שלוש, כך קובעים שלושה שופטי בית המשפט העליון.

הרב אברהם שלוש

הרב שלוש ביקש לקבוע את מועד פרישתו מהתפקיד בעוד כשנה אך בית המשפט סירב לכך וביקש לסיים את העניין בהסכמה אך הרב שלוש סירב לכך וביקש לקבל פסק דין שקוצב את מועד כהונתו והשופטים הכריעו כי יסיים את כהונתו באופן מיידי.

מתוך הכרה כי העותר שימש בתפקיד רב העיר שנים רבות, מחד גיסא", מסיימים השופטים את פסק הדין וכותבים: "ולנוכח המצב המשפטי הברור, מאידך גיסא - הוצעה על ידינו תקופה אחרת שבמסגרתה העותר יפרוש מתפקידו, שהינה קצרה בצורה משמעותית מזו שהציע העותר.

"נדמה כי מוטב שהעניין היה מסתיים בהסכמה, גם לכבודו של העניין ואף לכבודו של העותר. האחרון הודיע כי אינו מוכן להסכים להצעה זו וכי רק הוא יקבע את המועד לפרישתו. אחרת, לדבריו, הוא מעדיף לקבל פסק דין. גם על כך ניתן לומר כי רצונו – כבודו. ועדיין, צר לנו כי לא ניתן היה לסיים את העניין בהסכמה בהתאם למתווה שהוצע על ידינו".