פטירתו של גדול הדור החרדי, אהרון לייב שטינמן הבוקר (שלישי) בגיל 104, הותיר את הציבור החרדי בישראל יתום.

הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל

יחד עם זאת הקשר של הרב לכפר סבא הרבה יותר עמוק ממה שאנשים יודעים. הרב שיינמן הגיע לכפר סבא והתגורר בה במשך מספר שנים ב-1945, בהוראתו של גדול הדור דאז, החפץ חיים. הרב כיהן כראש ישיבת "חפץ חיים" ששגשגה בעיר בהנהגת המייסד הרב אברהם ריין ז"ל. 

לאחר כעשר שנים התמנה לראש ישיבת פוניבז' לצעירים שהוקמה אז בבני ברק. בכהונה זו שימש עד יום פטירתו. ישיבת חפץ חיים נוסדה בשנת 44 ברחוב אוסטושינסקי בעיר.

ישיבת חפץ חיים בכפר סבא (הרב שטינמן במרכז עם כובע וחליפה)

היא נקראה על שמו של גדול הדור ר' ישראל מאיר הכהן "החפץ חיים" שנפטר כעשור לפני כן בשנת 33 בראדין. עם התרחבותה ושגשוגה היא עברה לבית הכנסת הגדול השוכן ברחוב הרצל בעיר. בסוף שנות החמישים עם הפיכתה של כפר סבא לעיר חילונית והתמעטות התלמידים (8 במספר) וכן סירובו העיקש של הרב מבריסק ז"ל להכליל את ישיבת הפועל המזרחי עם תלמידי הישיבה, התאחדה הישיבה עם ישיבת חברון בירושלים, ונסגרה סופית. 

הרב שטיינמן בצעירותו בכפר סבא

הרב שטיינמן ניסה בעבר, גם בעידודו של הרב שך זצ"ל, להקים שוב את הישיבה, ואפילו הוקמה שלוחה שלה בבית פרטי ברחוב עציון בעיר בשנות התשעים המוקדמות בנשיאותו של הרב שך. אלא שבשל התנגדות התושבים במקום, לבסוף, נסגרה הישיבה. 

לפני כחמש שנים בקירוב נעשה שוב ניסיון להקים את הישיבה, ואף נמצאה הקצאת קרקע שהורישוה לשם כך, אתך הדבר לא התקדם והוקפא. 

הרב שטיינמן עם הרב אברהם ריין

היום, כאמור, התפרסמו כתביו וצוואתו של הרב שטיינמן האחרונים בהם קיימת בקשתו לנסות ולהקים שוב את הישיבה בעיר.