תתקיים הילולת הרמב"ם הקדוש, מרן אביר יעקב אבוחיצרא זצוק"ל ור' משה כלפון הכהן ביום ראשון במניין לצעירים בבית בני עקיבא ברחוב בר אילן בכפר סבא, בהשתתפות סגן ראש העיר, איתן צנעני ומכובדים נוספים. ינעימו את הערב "להקת אגדתא" המפורסמת.

להקת אגדתא