יריד התנדבות בתיכונים

עיריית כפר סבא באמצעות המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות שבאגף קהילה, רווחה ונוער, קיימה יריד חשיפה למקומות התנדבות ל- 1200 תלמידי כיתות י' בעיר. זו השנה ה- 5 שבה מתקיים יריד זה ובו משתתפים למעלה מ- 60 מקומות התנדבות לבני הנוער, בנוסף לכ- 60 תכניות הפועלות במרחב העירוני. ביניהם: מדוושים בפארק, מוסדות לילדים עם מוגבלות, בתי אבות, נמ"ש, בית לזרוס, הספרייה העירונית, קפה ומרכז עלם ועוד.

במהלך היריד נחשף מודל ההתנדבות החדש, שש שנתי, המתחיל את פעילותו בשנה זו. המודל החדש מציע לתלמידי ז'- י"ב לקחת חלק בפעילות התנדבותית במסגרת הבית ספרית, וזאת בנוסף להתנדבויות תלמידי בתי הספר היסודיים. במקביל, הושקה אפליקציה חדשה לניהול התנדבות, באמצעותה יוכלו בני הנוער להתעדכן במקומות ההתנדבות ולהשתבץ בקלות במקום המתאים להם ביותר. נוסיף, כי צפוי להתקיים יריד נוסף לתלמידי כיתות ח'.