בחטיבת הביניים ע"ש חיים בר לב בכפר סבא לומדים גיאוגרפיה בדרך חווייתית, מסקרנת ומהנה המשלבת יציאה אל מרחבי הארץ בתהליך של חקר פעיל, ביוזמת המורה טלילה מוהר. המטרה היא למידה באמצעות פרויקטים, שבה לומדים התלמידים את נושאי הגיאוגרפיה מתוך הליך חקר.

חטיבת ביניים בר-לב

במהלך השנה יתבקשו תלמידי כיתות ז' לבנות בצוותים מסלול סיור על פי בחירתם, הכולל את המידע: הטופוגרפי, האקלימי, ההיסטורי, הגיאולוגי, המגזרי ועוד. את עבודת החקר יצטרכו להציג לכיתה באופן שבו יבחרו: הצגה, מצגת, הרצאה או פוסטר. בנוסף, מתבצעת ריפלקציה קבוצתית וכיתתית במסגרתה שיתפו הילדים על האתגרים והמכשולים בהם נתקלו, ואת דרכי הפתרון בה בחרו.

כאמור, ללמידה מבוססת פרויקטים יתרונות רבים. בדרך זו התלמידים לא רק לומדים את הידע והחומר המועבר, כי אם גם מתנסים במיומנויות חקר ומיומנויות אישיות וקבוצתיות כמו: עבודה בקבוצה, עמידה בזמנים, התמודדות עם אתגרים ועמידה מול קהל. 

ענת עומר, מנהלת בית הספר: "בחטיבת הביניים בר לב אנו מעודדים למידה והוראה משמעותיים וחדשניים. אנו מאמינים שבאמצעות למידה מבוססת פרויקטים נחשפים התלמידים למגוון מיומנויות למידה הנדרשות במאה ה- 21. זוהי למידה משמעותית הרלוונטית לחיי התלמיד: מאפשרת בחירה, מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות וערכיות. הלמידה מתרחשת בכיתה ומחוצה לה, והערכת התלמידים מתקיימת במגוון אמצעים בכל שלב בתהליך".